Vokietijos kanclerė – už tvarkingą „Brexitą“
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel par­agi­no Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­ta­rus ne­pri­tar­ti pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos be jo­kio su­si­ta­ri­mo, par­eiš­ku­si, kad abi ša­lys yra su­in­te­re­suo­tos „tvar­kin­gu“ „Bre­xit“.

„Kartu siekti tvarkingo pasitraukimo – ypač noriu tai pakartoti šiandien – išlieka mūsų bendras interesas“, – pareiškė A. Merkel. Jis taip pat išreiškė apgailestavimą, kad Bendruomenių Rūmai antradienį antrą kartą atmetė premjerės Theresos May ir Briuselio suderintą išstojimo susitarimą.

„Toks išlieka mūsų tikslas“, – pridūrė Vokietijos vadovė.

Pasak A. Merkel, britų parlamentas turės aiškiai pasakyti, kaip jis nori toliau pasielgti su skyrybų sutartimi.

Kanclerė pagyrė likusių 27 ES narių „vienybę“ per „Brexit“ derybas.

„Kadangi mes, 27 (valstybės), dirbame viena kitai ir kartu, pasiekti protingą rezultatą taip pat yra svarbu“, – sakė ji žurnalistams po susitikimo su Laoso ministru pirmininku Thonglounu Sisoulithu.

„Bet negalime to padaryti vieni. Mums reikia rasti bendrus sprendimus“, – kalbėjo ji.

Britanijos įstatymų leidėjai vėliau trečiadienį balsuos, ar kovo 29 dieną palikti ES nesudarius jokios sutarties.

Jei britų parlamentarai pasisakys prieš išstojimą be sutarties ir ketvirtadienį išreikš norą, kad „Brexit“ būtų atidėtas, tam turės pritarti likusios 27 Bendrijos valstybės.

Vyriausiasis Bendrijos derybininkas Michelis Barnier pareiškė, kad Briuselis padarė „viską, ką gali“ ir dabar turi ruoštis netvarkingo išstojimo galimybei.

Paklausta, ar pritartų „Brexit“ atidėjimui, A. Merkel pareiškė, jog pirmiausia palauks britų parlamento balsavimo rezultatų.