Vokietijos kanclerė prognozuoja įtemptą G-7 susitikimą
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel tre­čia­die­nį prog­no­za­vo, kad per šią sa­vai­tę Ka­na­do­je vyk­sian­tį Di­džio­jo sep­ty­ne­to (G-7) vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą bus „aš­trių dis­ku­si­jų“, at­siž­vel­giant į ne­su­ta­ri­mus su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu dėl pre­ky­bos, kli­ma­to ir sau­gu­mo.

Kalbėdama Vokietijos parlamente likus dviem dienoms iki didžiausių pramoninių demokratinių šalių vadovų susitikimo A. Merkel pabrėžė, kad lyderiams nebūtinai pavyks susitarti dėl bendro galutinio pareiškimo.

„Manau, kad visi supranta, jog nusimato sudėtingų diskusijų, nes per G-7 viršūnių susitikimus aptariama pasaulio ekonomika, prekyba, klimato apsauga, plėtros ir užsienio politika“, – sakė ji parlamentarams.

D. Trumpo sprendimas pasitraukti iš Paryžiaus klimato sutarties ir susitarimo dėl Irano branduolinės programos bei įvesti didelius muitus plieno ir aliuminio importui į JAV rodo, kad „turime rimtą problemą su daugiašalėmis sutartimis, todėl bus aštrių diskusijų“, nurodė A. Merkel.

Atsižvelgiant į gilius Vašingtono ir daugelio jo partnerių nesutarimus, ji teigė, kad G-7 šalių lyderiai neturėtų siekti bendro pareiškimo, kuriuo būtų „švelninami“ ankstesni įsipareigojimai.

A. Merkel pažadėjo „geranoriškai“ vesti derybas, tačiau atmetė „kompromiso vardan kompromiso“ galimybę ir pareiškė, kad susitikimą organizuojančios Otavos galutinis pranešimas būtų „sąžiningesnė išeitis“ nei bendras G-7 valstybių pareiškimas.

Europos politikos veteranė taip pat pakartojo, kad dėl augančios įtampos transatlantiniuose santykiuose Europai vis dažniau teks ieškoti savo pačios kelio pasaulyje.