Vokietijoje sulaikytas vyras, įtariamas šnipinėjimu Iranui
Vo­kie­ti­jo­je an­tra­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas vie­nas ša­lies ka­riuo­me­nė­je pa­ta­rė­ju dir­ban­tis vo­kie­čių ir af­ga­nų kil­mės vy­ras, įta­ria­mas šni­pi­nė­ji­mu Ira­nui.

50-metis, įvardijamas kaip Abdul Hamidas S., „buvo Vokietijos ginkluotųjų pajėgų kalbos vertintojas ir patarėjas kultūriniais klausimais. Manoma, kad eidamas šias pareigas jis perdavė informacijos iraniečių žvalgybos tarnybai“, sakoma federalinės prokuratūros pranešime.