Vokietijoje suimtas kokaino Rusijos ambasadoje organizatorius
Vo­kie­ti­jos po­li­ci­ja penk­ta­die­nį pa­skel­bė areš­ta­vu­si And­re­jų Ko­val­ču­ką, są­moks­lo ga­ben­ti ko­kai­ną į Ru­si­ją per jos am­ba­sa­dą Ar­gen­ti­no­je įta­ria­mą or­ga­ni­za­to­rių.

„Berlyno pajėgos areštavo p. Kovalčuką. Jis dabar sulaikytas policijos“, – sakė atstovas.

Argentinos policija praėjusią savaitę pranešė, kad Rusijos ambasados Buenos Airėse mokykloje aptiko beveik 400 kg kokaino ir areštavo kelis narkotikų prekyba užsiimančios gaujos narius.

Argentinos saugumo ministrė Patricia Bullrich sakė, kad narkotikai buvo aptikti ambasados priestate, o radinio vertė juodojoje rinkoje siekia maždaug 62 mln. JAV dolerių (50 mln. eurų).

„Narkotikų prekeivių gauja mėgino per Rusijos ambasados diplomatinių kurjerių tarnybą“ nugabenti narkotikus į Europą, sakė ministrė.

Pasak jos, Rusijos ir Argentinos policija nusprendė surengti operaciją, kai Rusijos ambasadorius 2016 metų gruodį informavo pareigūnus apie rastus narkotikus.

„Kokainas buvo pakeistas miltais, o 16-oje krepšių su narkotikais buvo paslėpti sekimo prietaisai“, – sakė P. Bullrich ir pridūrė, kad per bendrą operaciją buvo sulaikyti iš viso penki įtariamieji – du Argentinoje ir dar trys Rusijoje.

Pasak ministrės, „itin grynas“ kokainas turėjo būti nugabentas į Rusiją ir galbūt Vokietiją, kur gyvena įtarimas šios gaujos vadeiva.

Tyrėjai mano, kad konfiskuotas kokainas į Argentiną atkeliavo iš Kolumbijos arba Peru.