Vokietijoje suimtas irakietis paauglys, galimai planavęs surengti išpuolį
Vo­kie­ti­ja su­ėmė 17 me­tų ira­kie­tį, įta­ria­mą pla­na­vus su­reng­ti iš­puo­lį Vo­kie­ti­jo­je ar­ba Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „Is­la­mo vals­ty­bė“ var­du, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė fe­de­ra­li­niai pro­ku­ro­rai.

Anot jų, paauglys, įvardytas kaip Deday A., savo namuose laikė daug pirotechnikos įtaisų.

Įtariama, kad jis planavo pagaminti sprogmenį, naudodamas iš tų užtaisų išimtą dūminį paraką, pridūrė prokurorai.

Įtariamasis buvo sulaikytas Heseno žemėje vasario 13 dieną ir trečiadienį pasirodė teisme. Jam buvo pateikti kaltinamai dėl sąmokslo surengti teroro išpuolių, taip pat pratęstas jo suėmimo terminas.

„Įtariama, kad kaltinamasis įsigijo sprogmenų ir ruošėsi surengti islamistų išpuolį Vokietijoje arba Jungtinėje Karalystėje“, – rašoma prokurorų pareiškime, priduriant, kad jis buvo įtariamu „Islamo valstybės“ nariu.

Vokietijos teisėsauga padidino budrumą, šiai grupuotei prisiėmus atsakomybę už kruviną išpuolį Berlyno kalėdinėje mugėje 2016 metų gruodį. Tada į minią įsirėžęs sunkvežimis pražudė 12 žmonių.

Dešimtys įtariamųjų buvo sulaikyti arba apkaltinti planavę įvykdyti kitų teroro išpuolių.