Vokietijoje stengsis mažinti įtampą
Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas ket­vir­ta­die­nį vyks­ta vi­zi­to į Vo­kie­ti­ją, kur steng­sis ma­žin­ti įtam­pą tarp abie­jų NA­TO są­jun­gi­nin­kių, di­dė­jant su­si­rū­pi­ni­mui dėl Tur­ki­jos eko­no­mi­nių prob­le­mų, o Eu­ro­pai sie­kiant An­ka­ros par­amos dėl mig­ran­tų srau­to ma­ži­ni­mo.

Tai pirmas R. T. Erdogano valstybinis vizitas Vokietijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 3 mln. turkų kilmės žmonių. Tačiau vis autoritariškesnis Turkijos lyderis Vokietijoje vertinamas įtariai ir šalių santykiai pastaraisiais metais buvo sunkūs.

Įtampa pernai buvo taip padidėjusi, kad R. T. Erdoganas Vokietijos pagrindinės srovės partijas pavadino „Turkijos priešais“ ir apkaltino pareigūnus Berlyne, kad jie elgiasi kaip naciai. Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasmerkė Turkijos prezidento žodžius.

Tuo pačiu metu abi šalys pripažįsta abipusius strateginius interesus ir abu lyderiai prieš vizitą, kuris truks iki šeštadienio, atrodė pasirengę susitaikyti.

„Turkija mums yra svarbi partnerė, ji taip pat yra svarbi partnerė Europai“, – trečiadienį sakė A. Merkel atstovas Steffenas Seibertas.

„Mes labai suinteresuoti... ekonomiškai ir politiškai stabilia Turkija, ir, žinoma, tokia Turkija, kurioje laikomasi demokratijos“, – pažymėjo S. Seibertas.

Pasak jo, derybose su R. T. Erdoganu bus kalbama ir apie „bendrus interesus“, ir apie sunkius klausimus.

Ketvirtadienį laikraštyje „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ R. T. Erdoganas rašė, jog atėjo laikas „atidėti savo nuomonių skirtumus ir susitelkti ties bendrais interesais“.

„Turkija viliasi plėtoti santykius su Vokietija ir kitomis šalimis ... remiantis abipuse pagarba“ – rašė jis.

A. Merkel palaikė 2016 metų susitarimą su Turkija dėl pabėgėlių ir migrantų srauto į Europą stabdymo. Susitarimas išliko net pablogėjus Ankaros santykiams su Europos Sąjunga. Be to, Berlynas laiko Turkiją svarbia partnere bandant užbaigti konfliktą šalia jos esančioje Sirijoje.

Tačiau dvišaliai santykiai patyrė ir nesėkmių. Tarp trintį kėlusių dalykų buvo Vokietijos parlamento 2016 metų rezoliucija, kurioje armėnų žudymas Turkijoje XX amžiaus pradžioje vadinamas genocidu.

Didelį susierzinimą sukėlė turkų pareigūnų bandymai praėjusiais metais sutelkti Vokietijoje gyvenančių Turkijos piliečių paramą referendumui dėl R. T. Erdogano galių išplėtimo; keli vieši jų renginiai buvo atšaukti.

Labiausiai santykiams pakenkė vokiečių įkalinimas Turkijoje vykdant masinius areštus ir atleidimus po nesėkmingo 2016 metų liepos bandymo įvykdyti perversmą. Vokietijos užsienio reikalų ministerija nurodo, kad 35 Vokietijos piliečiai buvo įkalinti dėl politinių priežasčių. Nors garsiausi kaliniai, įskaitant du žurnalistus, buvo paleisti, penkis Turkija tebelaiko.

Pastaraisiais mėnesiais abiejų šalių pareigūnai siekė gerinti santykius, ypač ekonomikos srityje, kurios svarba išaugo Turkijai grumiantis su valiutos krize ir tvyrant įtampai tarp Ankaros ir Vašingtono dėl sulaikyto amerikiečių pastoriaus.

Nors Berlynas sakė, kad Vokietijos pagalbos Turkijai klausimas „šiuo metu nekyla“, ir akcentavo būtinybę Turkijos bankui būti nepriklausomam, vokiečiai aiškiai pasakė nenorintys, kad kokia nors šalis Europos pašonėje išgyventų didelius sunkumus.

Berlyne R. T. Erdoganas du kartus susitiks su A. Merkel – penktadienį ir per šeštadienio pusryčius. Prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris penktadienį vakare svečio garbei surengs valstybinį priėmimą, kuriame atsisakė dalyvauti daug Vokietijos opozicijos politikų.

Finansų ministras Olafas Scholzas ir ekonomikos ministras Peteris Altmaieris renginyje dalyvaus. Prieš R. T. Erdogano vizitą, praėjusią savaitę, šie ministrai Berlyne susitiko su Turkijos finansų ministru Beratu Albayraku, kuris sakė santykių srityje matantis auštančią „naują erą“ ir pareiškė, kad „įtampos procesą palikome praeičiai“.

R. T. Erdogano vizitas šeštadienį baigsis Kelne, kur jis oficialiai atidarys naują mečetę, pastatytą organizacijos, turinčios ryšių su Turkija.

Demonstracijos prieš Turkijos lyderį planuojamos Berlyne ir Kelne, o teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paragino A. Merkel per susitikimus su R. T. Erdoganu kalbėti apie „dramatišką žmogaus teisių padėtį Turkijoje“.

„Tokioje situacijoje valstybiniu vizitu turi būti pasinaudota aiškiam visų savavališkai ir nekaltai įkalintų žmonių gynimui“, – nurodė organizacija.

Berlyno policija uždarė didelę teritoriją, įskaitant oro erdvę, aplink kanclerės biurą, kur A. Merkel turi sutikti R. T. Erdoganą. Taip pat uždrausta laivams ir valtims plaukioti Šprė upe.