Vokietijoje programišiai pavogė su „Brexit“, Ukraina ir Baltarusija susijusių dokumentų
Gru­pė prog­ra­mi­šių per ki­ber­ne­ti­nį iš­puo­lį iš Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės pa­vo­gė Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos de­ry­bų už­ra­šų bei Bend­ri­jos de­ry­bų su Bal­ta­ru­si­ja ir Ukrai­na do­ku­men­tų, ra­šo sa­vai­traš­tis „Der Spie­gel“.

Leidinio duomenimis, programišiai iš viso pavogė šešis failus. Pažymima, kad Vokietijos slaptosios tarnybos ataką pastebėjo, kai buvo pavogti derybų su Baltarusija ir Ukraina dokumentai.

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Johannesas Dimrothas (Johanesas Dimrotas) anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad ataka prieš vyriausybės serverius buvo sustabdyta iš karto, kai buvo pastebėta.

Atstovas neatsakė į klausimą, ar už šios kibernetinės atakos slypi Rusijos valdžia. Anot jo, Vokietijos valdžia šiuo metu aiškinasi, kaip informacija apie ataką pateko į žiniasklaidą.