Vokietijoje po masinės evakuacijos neutralizuota Antrojo pasaulinio karo laikų bomba
Pie­tų Vo­kie­ti­jo­je iš­mi­nuo­to­jų ko­man­da penk­ta­die­nį ne­utra­li­za­vo 500 kg sve­rian­čią An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų bom­bą, ku­rią ap­ti­kus bu­vo eva­kuo­ta dau­giau nei 12 tūkst. žmo­nių, pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Vienoje statybvietėje rasta bomba yra trečias per kelias pastarąsias savaites neutralizuotas sprogmuo Bavarijos Noi Ulmo mieste, turiančiame 50 tūkst. gyventojų.

Užtaisų neutralizavimo tarnyba pranešė, kad gretimą teritoriją dabar reikėtų kruopščiai apžiūrėti.

Per Antrąjį pasaulinį karą Sąjungininkų lėktuvai bombardavo vokiečių miestus, tad juose iki šiol gausu nesprogusių bombų ir kitų sviedinių. Jie dažnai dažnai randami vykstant statyboms, o kol sprogmenys išminuojami, skelbiamos masinės evakuacijos.