Vokietijoje koalicijai su Angela Merkel pritarė du trečdaliai SPD narių
An­tro­sios iš di­džių­jų par­ti­jų Vo­kie­ti­jo­je na­riai sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mu pa­tvir­ti­no pla­ną dė­tis prie kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel (An­ge­los Mer­kel) koa­li­ci­jos, šiai su­tar­čiai pri­ta­rė du treč­da­liai bal­sa­vu­sių­jų.

66 proc. Socialdemokratų partijos (SDP) eilinių narių pritarė naujajai partnerystei su A. Merkel konservatyviaisiais.

Šis žūtbūtinis balsavimas buvo paskutinė kliūtis A. Merkel kelyje į ketvirtą kadenciją kanclerės poste ir išeitis iš politinės aklavietės, apėmusios šalį nuo rugsėjo, kai įvyko rinkimai be ryškių pergalių.

Pasiekusi prasčiausių rezultatų nuo pokario laikų, SPD iš pradžių nebuvo linkusi dar ketverius metus būti A. Merkel šešėlyje.

Tačiau A.Merkel nepasisekus dėl koalicijos susitarti su dviem mažesnėmis partijomis, SPD kategoriškumas atslūgo.

SPD vadovybė vasarį po ilgos derybų kovos buvo sutarusi su A. Merkel konservatyviuoju bloku dėl naujos vyriausybės.

Tačiau SPD viduje yra gana susiskaldžiusi, vertinant pasibaisėtinus rugsėjo rinkimų rezultatus; tad galutinį žodį dėl koalicijos turėjo tarti 460 tūkstančių SPD narių.

Tikimasi, kad kitą savaitę susirinkęs parlamentas išrinks A. Merkel kanclere ir patvirtins jos poziciją tarp dominuojančių politikų Europoje.