Vokietija teigia susitarusi su Italija dėl migrantų
Vo­kie­ti­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad Ro­ma su­ti­ko at­gal pri­im­ti Ita­li­jo­je prie­globs­čio pa­pra­šiu­sius mig­ran­tus, ku­rie pa­skui pa­si­ro­do prie Vo­kie­ti­jos ir Aus­tri­jos sie­nos.

Horstas Seehoferis parlamentui sakė, kad susitarimas su Italija pasiektas, bet jį dar reikia pasirašyti.

Daugiau detalių jis nepateikė, bet anksčiau yra sakęs, kad mainais už prašymus jau padavusių migrantų priėmimą atgal į Italiją Vokietija priims maždaug tiek pat jūroje išgelbėtų migrantų.

Vokietija jau yra pasirašiusi panašius susitarimus su Graikija ir Ispanija.

Birželio mėnesį H. Seehoferis pagrasino vienašališkai prie sienų grąžinti atgal migrantus, anksčiau užsiregistravusius kitose šalyse. Kanclerė Angela Merkel tvirtino, kad Vokietija turi pasiekti susitarimus su kitomis šalimis.