Vokietija ragina Rusiją vengti naujų ginklavimosi varžybų
Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras penk­ta­die­nį par­agi­no Ru­si­ją iš­sau­go­ti vie­ną svar­bią Šal­to­jo ka­ro lai­kų nu­si­gink­la­vi­mo su­tar­tį ir taip iš­veng­ti nau­jų gink­la­vi­mo­si var­žy­bų su JAV.

Penktadienį Maskvoje besilankantis Heiko Maasas paragino Rusiją sunaikinti turimas raketas, kurios, kaip teigia Vašingtonas, pažeidžia Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF) sąlygas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pernai paskelbė, kad jo šalis traukiasi iš šio susitarimo dėl numanomų Rusijos pažeidimų.

Reaguodamas į H. Maaso komentarus, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas patikino, jog Rusija laikosi to susitarimo. Jis pridūrė, kad amerikiečių pareigūnai pareiškė Maskvai, jog Vašingtono sprendimas yra galutinis ir nesvarstytinas.

JAV savo ruožtu paskelbė, kad atšauks sutartį vasario pradžioje, jei Rusija nesiliaus jos pažeidinėti.