Vokietija nori tapti pastoviąja JT Saugumo Tarybos nare
Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos struk­tū­ra tu­ri bū­ti re­for­muo­ta, ir jo­je tu­ri bū­ti dau­giau kaip pen­kios pa­sto­vio­sios na­rės, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Hei­ko Maa­sas.

„Manau, jėgų balansas pasaulyje turi būti atspindimas adekvačiau nei dabar“, – pareiškė vokiečių užsienio reikalų ministras, kurį cituoja transliuotojas „Deutche Welle“.

Ministro teigimu, dabartinė JT Saugumo Tarybos struktūra yra pasenusi.

H. Maasas pažymėjo, kad „Vokietijos tarptautinė atsakomybė auga“, o jo šalis esą pasirengusi prisiimti svaresnį vaidmenį sprendžiant pasaulio konfliktus.

Šiuo metu JT Saugumo Tarybai priklauso Rusija, Kinija, Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV ir dar 10 nepastoviųjų narių, renkamų į Tarybą dvejiems metams.

„Deutche Welle“ skelbia, kad Vokietija, Brazilija, Japonija ir Indija jau seniai siekia, kad Saugumo Taryboje būtų daugiau pastoviųjų narių.