Vokietija nori Europos Komisijos pirmininko kėdės
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel no­rė­tų, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai va­do­vau­tų jos ša­lies at­sto­vas, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė lei­di­nys „Han­delsb­latt“, rem­da­ma­sis šal­ti­niais vy­riau­sy­bė­je. Pa­sak šių šal­ti­nių, var­dan to kanc­le­rė ga­li su­tik­ti ne­kel­ti Vo­kie­ti­jos cen­tri­nio ban­ko „Bun­des­bank“ pir­mi­nin­ko Jen­so Weid­man­no kan­di­da­tū­ros į Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko va­do­vo pos­tą.

2019-aisiais bus pakeistas tiek EK pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, tiek ECB vadovas Mario Draghi. Taip pat savo kadenciją užbaigs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ir ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini, rašo laikraštis „Deutsche Welle“.

„Merkel pagrindinis prioritetas yra Europos Komisija, o ne ECB“, – pareiškė vienas aukšto rango Vokietijos vyriausybės atstovas ir pabrėžė, kad EK vadovo postas yra politiškai reikšmingesnis nei ECB pirmininko.

Vienu iš potencialių kandidatų į EK vadovo postą įvardijamas Europos liaudies partijos (EPP) pirmininkas, Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) atstovas Manfredas Weberis. Taip pat J.-C. Junckerio įpėdiniu gali tapti dabartinis Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministras Peteris Altmaieris arba gynybos ministrė Ursula von der Leyen, pažymi „Handelsblatt“.