Vokietija ir Prancūzija pasiekė kompromisą dėl „Nord Stream 2“
Ber­ly­nas ir Par­yžius pa­sie­kė komp­ro­mi­są dėl per Bal­ti­jos jū­rą iki Vo­kie­ti­jos nu­ties­to Ru­si­jos eks­por­to du­jo­tie­kio plė­tros pro­jek­to „Nord Stream 2“, skel­bia pra­ncū­zų nau­jie­nų agen­tū­ra AFP, rem­da­ma­si nu­te­kin­ta de­ry­bų in­for­ma­ci­ja.

Vokietijos žiniasklaidą anksčiau šią savaitę skelbė, jog Vokietija prarado svarbią sąjungininkę – Prancūziją, artėjant balsavimui dėl Europos Sąjungos dujų direktyvos sugriežtinimo, kuris gerokai apsunkintų „Nord Stream 2“ įgyvendinimą.

Tačiau dabar Vokietija ir Prancūzija sutarė, kad priežiūra būtų vykdoma iš „valstybės narės, kurioje yra pirmasis jungties taškas, teritorijos ir teritorinės jūros“, praneša AFP pagal gauto projekto kopiją.

Šiomis ES dujų direktyvomis pataisomis numatyta gamtinių dujų tiekimui į ES rinką iš trečiųjų šalių per neutralias teritorijas nustatyti tokius pat reikalavimus kaip ir dujų transportavimui ES viduje. Tai reiškia, kad „Nord Stream 2“ vamzdynui būtų pritaikyti ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimai, kurie draudžia dujų tiekėjams valdyti magistralinius dujotiekius.