Vokietija: dabartinis „Brexit“ susitarimas yra „geriausias ir vienintelis“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­siek­tas „Bre­xit“  su­si­ta­ri­mas yra „vie­nin­te­lis ir ge­riau­sias spren­di­nys“, sie­kiant tvar­kin­go iš­sto­ji­mo, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Hei­ko Maa­sas, pa­brėž­da­mas, jog Bend­ri­ja ne­leis izo­liuo­ti Ai­ri­jos.

„Mūsų pozicija yra aiški: išstojimo sutartis yra geriausias ir vienintelis sprendinys, siekiant tvarkingo išstojimo“, – H. Maasas sakė žiniasklaidos grupei „Funke“ po to, kai britų parlamentas pritarė derybų dėl išstojimo susitarimo atnaujinimui.

Antradienį Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjai priėmė pataisą, kad parlamentas palaikys „Brexit“ susitarimą tik tuo atveju, jei iš jo bus išbraukta kontroversiška „apsidraudžiamoji priemonė“ (backstop), kurios tikslas – išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

Pasak H. Maaso, jam lieka neaišku, ką britų vyriausybė nori pataisyti.

„Ji dabar turi greitai pasakyti ko nori, nes laiko liko mažai“, – pareiškė Vokietijos diplomatijos vadovas.

Tačiau jis pabrėžė, kad Vokietija ir ES šiuo klausimu tvirtai palaiko Airiją.

„Mes neleisime izoliuoti Airijos šiuo klausimu“, – patikino H. Maasas.

Užkietėję „Brexit“ šalininkai Th. May Konservatorių partijoje mano, kad dėl „apsidraudžiamosios priemonės“, turinčios leisti išlaikyti atvirą sieną su Airija, Britanija gali būti priversta neribotą laiką laikytis ES prekybos taisyklių.

Antradienį įstatymų leidėjų priimta pataisa ragina pakeisti „apsidraudžiamąją priemonę alternatyva, kad būtų išvengta realios sienos“ tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Tokia miglota formuluotė neįpareigoja Th. May laikytis kažkokios konkrečios pozicijos.