Vladimirui Putinui pastatė „antkapį“
Ru­si­jos mies­te Na­be­rež­ny­je Čel­nuo­se ak­ty­vis­tas Ka­ri­mas Ja­ma­da­je­vas su­kū­rė „ant­ka­pį“ Ru­si­jos pre­zi­den­tui. Juo­dą obe­lis­ką jis įžū­liai pa­sta­tė prieš­ais Fe­de­ra­li­nio ty­ri­mų ko­mi­te­to pa­da­li­nio būs­ti­nę.

Kaip pranešė newsru.com, „projekto“ autorius jau suimtas 28 paroms.

„Putinas palaidojo internetą – Naberežnyje Čelnų gyventojai palaidojo Putiną“, – pranešė vienas vietos „Telegram“ tinklo kanalų. Ant „antkapio“ iškalta Vladimiro Putino portretas, jo vardas, pavardė ir tėvavardis bei gimimo ir „mirties“ datos. Obeliskas aptvertas tvorele.

K. Jamadajevui iškelta byla dėl pakartotinio mitingų rengimo taisyklių pažeidimo. „Antkapis“ nugriautas mažiau nei po valandos, kai buvo pastatytas, ir jokio mitingo šalia jo nevyko.

Kovo 10 dieną taip pat sulaikytas Nikolajus Peresedovas. Jam irgi iškelti kaltinimai dėl neteisėto mitingo. Pasak vietos aktyvistų, šis vyriškis nėra opozicijos atstovas, o tik elektrikas, sutikęs padėti atgabenti „rekvizitą“ iki akcijos vietos.

Aktyvistai praneša, kad „Telegram“ tinklas jau ėmėsi šalinti išplitusias „antkapio“ nuotraukas.