Vladimiras Putinas pažadėjo rusams geresnį gyvenimą
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, pir­ma­die­nį pri­saik­din­tas ket­vir­tai ka­den­ci­jai, pa­ža­dė­jo tęs­ti eko­no­mi­nę po­li­ti­ką, tu­rin­čią kel­ti gy­ve­ni­mo ly­gį vi­so­je ša­ly­je.

Per ceremoniją puošniuose Kremliaus didžiuosiuose rūmuose V. Putinas pareiškė, kad vienas svarbiausių jo naujos šešerių metu kadencijos uždavinių bus pastangos pagerinti Rusijos ekonomiką, patyrusią nuosmukį, iš dalies nulemtą šaliai paskelbtų tarptautinių sankcijų.

„Dabar turime pasinaudoti visomis įmanomomis galimybėmis, kad visų pirma išspręstume skubius vidaus plėtros iššūkius, pasiektume ekonominių ir technologinių proveržių, padidintume konkurenciją srityse, kurios lemia mūsų ateitį“, – nurodė jis savo kalboje tūkstančiams svečių, susirinkusių Kremliaus didžiųjų rūmų Šv. Andriejaus salėje ir dviejose gretimose salėse.

„Nauja gyvenimo kokybė, gerovė, saugumas ir žmonių sveikata – būtent tai yra svarbiausia mūsų dienomis“, – pridūrė jis.

Nors V. Putinas kariniais veiksmais atkūrė savo šalies svarbų vaidmenį pasaulyje, kritikai jį kaltina dėjus nepakankamai pastangų diversifikuoti nuo naftos ir dujų eksporto priklausomą ekonomiką ir plėtoti gamybos sektorių.

„Rusija turi būti moderni ir dinamiška, ji turi būti pasiruošusi priimti laikmečio iššūkį“, – sakė prezidentas.

Savo kalboje jis tik užsiminė apie Rusijos vaidmenį tarptautinėje arenoje pareikšdamas, kad „Rusija yra stipri, aktyvi, įtakinga tarptautiniame gyvenime. Šalies saugumo ir gynybinės galimybės yra patikimai užtikrintos. Šiems klausimams mes skirsime būtiną nuolatinį dėmesį“, – kalbėjo V. Putinas.

Jis pripažino, kad Rusija susiduria su grėsmingais iššūkiais, bet „mes visi gerai prisimename, kad per ilgesnę nei tūkstančio metų istoriją Rusija ne kartą išgyveno perversmų ir išbandymų laikotarpius, tačiau visada pakildavo kaip Feniksas, pasiekdavo kitiems neįveikiamas aukštumas“.

V. Putinas užsitikrino dar vieną kadenciją per kovą vykusius prezidento rinkimus, kuriuose jis surinko 77 proc. balsų.

Jis iš esmės buvo Rusijos lyderis nuo pat šio šimtmečio pradžios. 2008 metais V. Putinas paliko prezidento postą dėl konstitucijos numatyto dviejų kadencijų limito, tačiau tapo premjeru ir toliau faktiškai vadovavo valstybei, kol 2012-aisiais vėl tapo Kremliaus vadovu.

1999 metų išvakarėse netikėtai atsistatydinus Borisui Jelcinui V. Putinas buvo paskirtas eiti prezidento pareigas, o 2000 metais buvo išrinktas prezidentu savo pirmai ketverių metų kadencijai.

Valstybinė televizija skyrė daug dėmesio pirmadienį vykusiai prezidento inauguracijai. Iš pradžių buvo parodyta, kaip prezidentas vienmarškinis dirba prie savo stalo, vėliau užsivilkęs švarką žygiuoja ilgais Kremliaus Senato koridoriais, sėdasi į limuziną ir po trumpos kelionės atvyksta į Kremliaus didžiuosius rūmus.

Stebėti prezidento inauguracijos į tris sales susirinko tūkstančiai kviestų svečių. Vienas žymiausių – buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis, didžiausio Rusijos naftos koncerno, valstybės kontroliuojamo „Rosneft“ direktorių tarybos vadovas, aktyviai pasisakantis už Rusijai paskelbtų sankcijų nutraukimą Vakaruose.

G.Schroederis stovėjo šalia ministro pirmininko Dmitrijaus Medvedevo. Pasakęs kalbą V. Putinas demonstratyviai paspaudė G. Schroederiui ranką.

Po ceremonijos V. Putinas oficialiai paleido ministrų kabinetą, o paskui vėl pasiūlė D. Medvedevo kadidatūrą į premjero postą. Žemieji parlamento rūmai antradienį balsuos dėl jo kandidatūros patvirtinimo.

Kol kas neaišku, ar ministrų kabineto laukia didžiulis pertvarkymas, ar daugumai buvusių ministrų pavyks išsaugoti savo postus.