Vladimiras Putinas: nauji Vakarų smūgiai Sirijai sukels „chaosą“
Nau­ji Va­ka­rų ra­ke­tų smū­giai Si­ri­jai su­kels „chao­są“ tarp­tau­ti­niuo­se san­ty­kiuo­se, kal­bė­da­mas su Ira­no pre­zi­den­tu Has­sa­nu Rou­ha­ni sek­ma­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Praėjus dienai po JAV vadovaujamos koalicijos smūgių įtariamai Sirijos cheminių ginklų infrastruktūrai telefonu su H. Rouhani kalbėjęs V. Putinas pareiškė, jog „tuo atveju, jeigu tokie veiksmai, kurių imamasi pažeidžiant Jungtinių Tautų Chartiją, bus įvykdyti pakartotinai, tai neišvengiamai sukels chaosą tarptautiniuose santykiuose“, nurodoma Kremliaus paskelbtame pranešime.

Dviejų šalių lyderiai „mano, kad šiais neteisėtais veiksmais buvo gerokai pakenkta perspektyvoms Sirijoje pasiekti politinį susitarimą“, nurodė Kremlius.

Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Didžioji Britanija šeštadienį paryčiais sudavė smūgių Sirijos cheminių ginklų infrastruktūrai, atsakydamos į įtariamą nuodingų dujų ataką Damasko Dumos priemiestyje, per kurią žuvo kelios dešimtys žmonių, įskaitant vaikus.

Šeštadienį V. Putinas „griežtai“ pasmerkė smūgius, kuriuos pavadino „agresijos prieš suverenią valstybę, kuri yra kovos su terorizmu priešakyje, aktu“.