Vladimiras Putinas apgailestauja, kad sugriuvo Sovietų Sąjunga
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas Ka­li­ning­ra­de vyks­tan­čia­me ži­niask­lai­dos fo­ru­me par­eiš­kė, kad svar­biau­sias is­to­ri­nis įvy­kis, ku­rį jis no­rė­tų pa­keis­ti, yra So­vie­tų Są­jun­gos griū­tis.

Paklaustas, kokį su Rusija susijusį įvykį norėtų pakeisti, šalies vadovas nė kiek nesusimąstęs atsakė, kad apgailestauja dėl „Sovietų Sąjungos griūties“.

Jis taip pat sakė, kad nenorėtų sužinoti, kas su juo nutiks po penkerių ar 10 metų.

1991 metų rugpjūčio 18–21 dienomis grupė aukščiausių SSRS pareigūnų, nepatenkintų Sovietų Sąjungos prezidento Michailo Gorbačiovo ekonominėmis ir politinėmis reformomis, organizavo vadinamąjį rugpjūčio pučą, kurio metu bandė jį nušalinti.

Praėjus vos keturiems mėnesiams po nesėkmingo perversmininkų mėginimo užgrobti valdžią Sovietų Sąjungos nebeliko.