Visuomenės nuomonės apie rinkimus Rusijoje rezultatų neskelbs
Ru­si­jos pa­grin­di­nė ne­prik­lau­so­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų agen­tū­ra pra­ne­šė, kad ne­bes­kelbs apk­lau­sų apie ar­tė­jan­čių ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mų kan­di­da­tų po­pu­lia­ru­mą, nes bai­mi­na­si tei­si­nių pa­sek­mių.

2016-aisiais Jurijaus Levados analitinis centras buvo pripažintas „užsienio agentu“, vadovaujantis prieštaringai vertinamu įstatymu, kuris, anot kritikų, buvo priimtas siekiant suvaržyti pilietinę visuomenę. Kremlius tokius tvirtinimus kategoriškai neigia.

Centro vadovas Levas Gudkovas Rusijos dienraščiui „Vedomosti“ antradienį sakė, kad agentūra vykdys apklausas apie rinkimus, tačiau neskelbs jų rezultatų, kol vyks kampanija. Jis teigė būgštaujantis, kad tokių apklausų rezultatų skelbimas gali būti palaikytas kišimusi į rinkimus, o dėl to centrui grėstų uždarymas.

Prognozuojama, kad kovo 18-ąją vyksiančius rinkimus lengvai laimės dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas. Kaip rodo apklausos, jį palaiko daugiau kaip 80 proc. Rusijos gyventojų.