Vienuolės pralošė Las Vegase pusę milijono
Dvi vie­nuo­lės iš ka­ta­li­kiš­kos mo­kyk­los Ka­li­for­ni­jo­je pri­si­pa­ži­no pa­si­sa­vi­nu­sios 500 tūkst. JAV do­le­rių (438 tūkst. eu­rų), ku­riuos iš­lei­do ke­lio­nėms ir lo­ši­mui Las Ve­ga­se.

Seserys Mary Margaret Kreuper ir Lana Chang, kaip pranešama, ne vienus metus buvusios geriausios draugės, savinosi pinigus iš Šv. Jokūbo katalikiškos mokyklos Toranse, esančiame į pietus nuo Los Andželo. Šias lėšas sudarė mokestis už mokslą, atlyginimai ir piniginės aukos.

„Žinome, kad jos vykdavo į keliones. Žinome, kad jos eidavo į kazino. Tiesa yra ta, kad jos naudojosi ta sąskaita kaip savo asmenine sąskaita“, – per susitikimą su moksleivių tėvais ir alumnais sakė mokyklos advokatas.

Los Andželo arkivyskupija nurodė, kad pinigų buvo pasigesta per auditą. Manoma, kad vienuolės naudojosi lėšų savinimosi schema mažiausiai dešimtmetį. M. M. Kreuper, kuri 29 metus buvo šios mokyklos direktorė, šiemet išėjo į pensiją. L. Chang čia du dešimtmečius dirbo mokytoja ir šiais metais taip pat išėjo į pensiją.

Šv. Jokūbo seserų kongregacija paskelbė, kad yra pasirengusi padengti visus nuostolius Šv. Jokūbo mokyklai. Moksleivių tėvus apie vienuolių piktadarystes lapkričio 28 dieną laišku informavo mokyklos pastorius monsinjoras Michaelas Meyersas. Jis rašo, kad M. M. Kreuper ir L. Chang iš mokyklos pasisavino didelę pinigų sumą asmeninėms reikmėms, o tai paaiškėjo per auditą, atliktą direktorei išėjus į pensiją.

„Sesuo Mary Margaret ir sesuo Lana pasakė man ir prašė perduoti jums, kad labai gailisi dėl savo veiksmų, prašo jūsų atleidimo bei maldų, – rašė M. Meyersas. – Jos ir jų ordinas meldžiasi, kad neprarastumėte pasitikėjimo ar tikėjimo mokyklos pedagogais ir administratoriais.“ Pastorius pridūrė, kad kitas mokyklos personalas prie lėšų grobstymo neprisidėjo, o apie išaiškėjusius faktus pranešta policijai.

Pasak M. Meyerso, mokykla nenori, kad vienuolės, ne vieną dešimtmetį ugdžiusios moksleivių dorovę, būtų traukiamos baudžiamojon atsakomybėn. Vis dėlto Los Andželo arkivyskupija nelinkusi palikti šio reikalo savieigai ir planuoja tapti šalimi ieškove.

Teigiama, kad vienuolėms pavyko nuslėpti savo nusikaltimą, nes dalį mokesčiui už mokslą skirtų čekių, išrašytų mokyklai, jos deponuodavo ne šios mokymo įstaigos sąskaitoje. M. Meyersas savo laiške tėvams rašė, kad seserys bendradarbiauja su tyrėjais, siekiančiais nustatyti tikslią pasisavintų pinigų sumą. „Noriu jus patikinti, kad tyrimo metu paaiškėjo, jog dėl šio lėšų pasisavinimo nė vienas moksleivis ar mokymo programa Šv. Jokūbo mokykloje nenukentėjo švietimo išteklių, galimybių ar inovacijų atžvilgiu, – teigė jis. – Trumpai tariant, šie įvykiai nepaveikė ir nepaveiks jūsų vaikų švietimo.“