Vienkartiniui plastikui skaičiuojamos dienos
Eu­ro­pos Par­la­men­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė pa­siū­ly­mui vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je užd­raus­ti vien­kar­ti­nių plas­ti­ki­nių ga­mi­nių, to­kių kaip gė­ri­mų šiau­de­liai, in­dai ir au­sų krapš­tu­kai, nau­do­ji­mą.

Europos Komisija tokį pasiūlymą pateikė gegužę ir nurodė, kad vienkartiniai plastikiniai gaminiai sudaro 70 proc. šiukšlių vandenynuose ir paplūdimiuose.

„Šiandien esame vienu žingsniu arčiau daugiausiai problemų keliančių vienkartinių plastikinių produktų Europoje eliminavimo“, – pareiškė už aplinką atsakingas EK narys Karmenu Vella.

EP trečiadienį 571 balsais prieš 53 ir 34 europarlamentarams susilaikius pritarė minėtam draudimui.

Teisės aktas dar turės būti patvirtintas per ES šalių narių, europarlamentarų ir EK derybas. Pasiūlymo šalininkai tikisi, kad jis įsigalios iki 2021-ųjų.