Viena nenutrauks kontaktų su Maskva, nepaisant šnipinėjimo skandalo
Aus­tri­jos kanc­le­ris Se­bas­tia­nas Kur­zas par­eiš­kė, kad jo vy­riau­sy­bė ke­ti­na tę­si dia­lo­gą su Ru­si­ja, ne­pai­sant įta­ri­mų, kad vie­nas ar­mi­jos at­sar­gos pul­ki­nin­kas ke­lis de­šimt­me­čius šni­pi­nė­jo Ru­si­jai, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Aus­tri­jos ži­niask­lai­da.

„Austrija išsaugos kontaktus su Rusija ir ateityje tai nesikeis, o įtariamas šnipinėjimas visada bus kritikuojamas“, – sakė S. Kurzas per spaudos konferenciją.

Pasak kanclerio, neseniai kilęs šnipinėjimo skandalas negali pagerinti santykių tarp šių dviejų šalių.

S. Kurzas atkreipė dėmesį, kad šnipinėjimu Rusijai įtariamas austrų kariuomenės pareigūnas veikiausiai dirbo vienas.

Anksčiau Austrijos žiniasklaida pranešė, kad vienas Austrijos armijos atsargos pulkininkas du dešimtmečius šnipinėjo Rusijai. Prokuratūra paprašė teismo leidimo iki teismo suimti šį įtariamąjį. Prokuratūros pranešime sakoma, kad šis asmuo įtariamas atskleidęs valstybės paslapčių ir šnipinėjęs kitos valstybės naudai.

Tačiau Zalcburgo teismas atmetė prokuratūros prašymą.