Vengrijos vyriausybė nutrauks prieš imigrantus nukreiptą informacinę kampaniją
Veng­ri­jos vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį pa­skel­bė, kad šį mė­ne­sį už­baigs sa­vo kon­tro­ver­siš­ką prieš im­ig­ran­tus nu­kreip­tą in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją, per ku­rią kal­ti­no JAV mi­li­jar­die­rių fi­lan­tro­pą Geor­ge'ą So­ro­są (Džor­džą So­ro­są) bei Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Jea­ną-Clau­de'ą Junc­ke­rį (Ža­ną Klo­dą Jun­ke­rį) re­miant ne­tei­sė­tą im­ig­ra­ci­ją.

Vengrų vyriausybės atstovas Zoltanas Kovacsas (Zoltanas Kovačas) socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad „informacinė kampanija“ baigsis kovo 15-ąją, kaip ir buvo planuota.

Anksčiau šią savaitę Europos Komisija paskelbė pareiškimą, kuriame paneigė kampanijos platinamus teiginius. Pasak EK, tie teiginiai buvo „blogiausiu atveju visiškai faktiškai neteisingi, o geriausiu – itin klaidinantys“.

Per šią kampaniją taikytasi ir į kitas partijas, priklausančias didžiausiai Europos Parlamento frakcijai – centro dešiniajai Europos liaudies partijai (EPP). Jai priklauso Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija „Fidesz“, prieš kelerius metus ji iškėlė ir paties J.-C. Junckerio kandidatūrą į EK vadovus.

Z. Kovasco žinutė buvo atsakas į vokiečio Manfredo Weberio (Manfredo Vėberio), dabartinio EPP kandidato į EK pirmininkus, interviu žurnalui „Der Spiegel“.

M. Weberis pareiškė, kad vengrų informacinė kampanija „pakenkė“ EPP.

„Dėl šios priežasties tikiuosi, kad jis (V. Orbanas) atsiprašys ir sustabdys šiuos veiksmus“, – teigė M. Weberis.

Kelios partijos iš EPP yra sakiusios, kad palaikytų idėją išmesti „Fidesz“ iš frakcijos.

Tuo metu Z. Kovascas tviteryje šeštadienį rašė, kad „Vengrijos vyriausybė yra pasirengusi išklausyti bet kokią kritiką, bet Vengrijos žmonių sprendimas mums yra svarbesnis už partijos discipliną“.

Vengrijos vyriausybė praėjusį mėnesį skelbė, kad minėta visuomenės informavimo akcija, finansuojama mokesčių mokėtojų pinigais, apims plakatus, vaizduojančius besišypsančius G. Sorosą ir J.-C. Junckerį su užrašu: „Jūs irgi turite teisę žinoti, kam ruošiasi Briuselis!“

„Jie nori įvesti privalomas (migrantų) apgyvendinimo kvotas, susilpninti valstybių narių teises į sienų apsaugą, skatinti imigracija vizomis migrantams“, – skelbia žemiau pateikiamas aiškinamasis užrašas.

Vengrijos premjero V. Orbano dešinioji vyriausybė, dažnai nesutarianti su Europos Sąjunga dėl migracijos, anksčiau jau ne kartą vykdė tokias žiniasklaidos kampanijas su šūkiais „Sustabdykime Briuselį!“ ir „Neleiskim Sorosui juoktis paskutiniam“.

Pastaraisiais metais V. Orbanas piktai kritikavo Vengrijoje gimusį 88 metų investuotoją G. Sorosą ir vadino jį „liaudies priešu“ už esą reiškiamą paramą nevaldomai masinei imigracijai.

Be to, V. Orbano vyriausybė dažnai būdavo kaltinama savo kampanijose prieš G. Sorosą naudojanti antisemitines klišes, nors Budapeštas tai neigia.