Vengrijos transliuotoją užgriuvo protestuotojai
Veng­ri­ją kre­čian­čių an­ti­vy­riau­sy­bi­nių pro­tes­tų epi­cen­tre pir­ma­die­nį at­si­dū­rė vi­suo­me­ni­nis trans­liuo­to­jas. Opo­zi­ci­ja su­lau­kė tvir­to pa­lai­ky­mo iš vi­suo­me­nės, ne­pa­ten­kin­tos nau­ju dar­bo ko­dek­su.

Keli tūkstančiai demonstrantų vakare susirinko prie transliuotojo MTVA būstinės Budapešte, kai du opozicijai priklausantys įstatymų leidėjai nufilmavo, kaip yra išvaromi iš to pastato. Vienas parlamentarų pakvietė žmones rinktis prie pastato su šūkiu: „Jei jie išmeta mus pro langą, sugrįšime pro langą.“

„Tai ne privati „Fidesz“ televizija, – sakė parlamentarai, turėdami galvoje dešiniojo sparno nacionalisto premjero Viktoro Orbano partiją. – Tai Vengrijos žmonių televizija, finansuojama iš žmonių mokesčių.“

Parlamentarai reikalavo leisti jiems patekti į studiją perskaityti peticijos, nukreiptos prieš vyriausybę ir naująjį darbo kodeksą, kurį jie vadina vergystės įstatymu. Jis išprovokavo protestus, nes panaikina suvaržymus dėl viršvalandžių ir leidžia atidėti mokėjimus.

Peticijoje taip pat reikalaujama, kad būtų atšauktas dar vienas tą pačią dieną priimtas teisės aktas, atveriantis kelią naujiems „administraciniams teismams“ steigti. Šie nagrinės klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais ar rinkimų ginčais. Šiuos teismus prižiūrės teisingumo ministras Laszlo Trocsanyi – artimas premjero Viktoro Orbano politinis sąjungininkas. Opozicijos nuomone, tai leis vyriausybės vadovui daryti didžiulę politinę įtaką teismų sistemai.

Peticijos autoriai siekia didesnės žiniasklaidos nepriklausomybės ir didesnio jos objektyvumo, taip pat pasisako už tai, kad Vengrija taptų Europos prokuratūros nare. Ši nepriklausoma Bendrijos institucija kovoja su sukčiavimu ir korupcija.