Vengrijos rinkėjų aktyvumas pirmosiomis balsavimo valandomis buvo didelis
Veng­ri­jos rin­kė­jų ak­ty­vu­mas pir­mo­sio­mis sek­ma­die­nio bal­sa­vi­mo va­lan­do­mis bu­vo di­džiau­sias nuo 1998 me­tų, pra­ne­šė Na­cio­na­li­nis rin­ki­mų biu­ras.

Jo duomenimis, iki 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku parlamento rinkimuose balsavo 13,17 proc. šalies rinkėjų. 2006 metais per tą patį balsavimo laikotarpį savo balsus atidavė 11,39 proc. rinkėjų.

Rinkimų apylinkės buvo atidarytos maždaug 6 val. vietos (7 val. Lietuvos) laiku ir dirbs iki 19 valandos. Teisę balsuoti turi maždaug 7,9 mln. vengrų.

Centro kairės socialistams vadovaujantis kandidatas į premjerus Gergely Karacsony (Gergejas Karačonis) sekmadienį sakė, kad didelis rinkėjų aktyvumas yra gera naujiena tiems, kurie nenori leisti premjerui Viktorui Orbanui laimėti trečią kadenciją iš eilės.

Tuo tarpu V. Orbanas, kuris su žmona balsavo vienoje Budapešto mokykloje netoli savo namų, reporteriams sakė, kad gerbs Vengrijos rinkėjų sprendimą, ir pridūrė, kad šie rinkimai yra svarbūs šalies ateičiai.

V. Orbanas, kuris siekia trečios kadencijos iš eilės ir bendrai ketvirtos kadencijos nuo 1998 metų, per rinkimų kampaniją akcentavo savo griežtą poziciją prieš imigrantus.

Pasak jo, nesusipratimas, kad jo dažnai griežta kritika Briuseliui yra nukreipta prieš visą Europos Sąjungą.

„ES yra ne Briuselyje. ES yra Berlyne, Budapešte, Varšuvoje, Prahoje ir Bukarešte. Europos Sąjunga nereiškia Briuselio, ji reiškia Europos sostines“, – sakė jis.