Vengrijos prezidentas siūlo Viktorą Orbaną trečiai kadencijai
Veng­ri­jos pre­zi­den­tas Ja­no­sas Ade­ris an­tra­die­nį pa­siū­lė įsta­ty­mų lei­dė­jams per­rink­ti prem­je­rą Vik­to­rą Or­ba­ną tre­čiai ka­den­ci­jai iš ei­lės vy­riau­sy­bės va­do­vo pos­te.

Per balandžio 8-ąją vykusius rinkimus V. Orbano dešinioji partija „Fidesz“ ir jos nedidelė sąjungininkė užsitikrino 133 mandatus 199 vietų parlamente. Ši dviejų trečdalių dauguma valdantiesiems suteikia galimybę keisti konstituciją.

Kol kas dar neaišku, kada parlamentas balsuos dėl pasiūlymo suteikti V. Orbanui iš viso jau ketvirtąją kadenciją premjero poste.

Parlamentui antradienį surengus pirmąjį posėdį po rinkimų, J. Aderis taip pat paragino įstatymų leidėjus pakeisti rinkimų įstatymus, kad būtų suvaržyta galimybė dalyvauti mažosioms partijoms, anot prezidento, keliančioms savo kandidatus vien tam, kad gautų valstybės lėšų.

Tuo metu prie parlamento protestavo keli šimtai žmonių. Dauguma jų reiškė nepasitenkinimą V. Orbanu, bet kai kurie taip pat reikalavo imtis pokyčių prieš neveiksnias opozicijos partijas.