Vengrijoje dėl antisemitinių pareiškimų iš parlamento traukiasi vienas jo narys
Veng­ri­jos na­cio­na­lis­tų par­ti­jos „Job­bik“ na­rys Ist­va­nas Sza­vay pir­ma­die­nį pra­ne­šė at­si­sa­kan­tis par­la­men­ta­ro man­da­to, kai bu­vo nu­te­kin­tas gar­so įra­šas, ku­ria­me gir­di­mi šio įsta­ty­mų lei­dė­jo iš­sa­ky­ti an­ti­se­mi­ti­niai ko­men­ta­rai.

I.Szavay neigia smogęs vienai žydei arba ją sužeidęs ir sako, neva gegužę padarytame įraše girdimas jo gyrimasis tokiais veiksmais tėra „gėdingi ir žeminantys juokai“.

Pirmadienį parlamentaras sakė atsistatydinantis, kad nepakenktų „Jobbik“ siekiams nugalėti ministro pirmininko Viktoro Orbano partiją „Fidesz“.

Nuo 2010 metų, kai „Jobbik“ pirmą kartą pateko į parlamentą, antisemitinių pareiškimų yra padaręs ne vienas jos atstovas, tačiau pastaraisiais metais partija siekia sušvelninti savo ultranacionalistinę retoriką, kad pritrauktų daugiau juos palaikančių rinkėjų.