Vengrija pritarė konstitucijos pataisai prieš migraciją
Veng­ri­ja pri­ta­rė kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­riai įsi­ga­lio­jus pa­bė­gė­liams bus su­nkiau gau­ti prie­globs­tį šio­je ša­ly­je, ir pri­ėmė įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį įka­li­ni­mo iki vie­nų me­tų baus­mes žmo­nėms, pa­de­dan­tiems prie­globs­čio pra­šy­to­jams.

Konstitucijos pataisa taip pat apima benamystės draudimą, naujų teismų steigimą viešojo administravimo byloms nagrinėti ir sako, kad valstybė privalo ginti Vengrijos krikščionišką kultūrą.

Pataisai pritarė 159 parlamentarai, „prieš“ balsavo penki. Prie premjero Viktoro Orbano partijos „Fidesz“ ir vienos mažos sąjungininkės parlamentarų prisidėjo nacionalistų partija „Jobbik“.

Parlamentas taip pat priėmė įstatymą, pramintą „Sustabdyti Sorosą“. Pagal jį žmones, padėjusius pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, galima įkalinti laikotarpiui iki metų.

V. Orbanas finansininką George'ą Sorosą kaltina masinės migracijos į Europą skatinimu. Pats Vengrijos žydų kilmės JAV investuotojas ir filantropas šiuos kaltinimus neigia.