Vengrai grasina vetuoti ES biudžetą
Veng­ri­jos prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad Bu­da­peš­tas ga­li ve­tuo­ti pir­mo­jo lai­ko­tar­pio po „Bre­xit“ dau­gia­me­čio ES biu­dže­to pro­jek­tą, pa­gal ku­rį fi­nan­sa­vi­mas blo­ko na­rėms pri­klau­sy­tų nuo jų de­mo­kra­ti­jos stan­dar­tų, to­kių kaip tei­sės vir­še­ny­bė.

Daugiau nei trilijono eurų vertės 2021–2027 metų biudžeto projektą trečiadienį pristatė Europos Komisija, keletą mėnesių sunkiai derėjusis su 27 valstybėmis, liksiančiomis Bendrijos narėmis po Didžiosios Britanijos išstojimo.

„Turi būti priimtas vieningas sprendimas, kad vengrams nereikėtų nerimauti. Kol jam nepritars vengrai, jokio biudžeto nebus“, – interviu Budapešte sakė griežtai prieš imigraciją nusiteikęs V. Orbanas.

„Neremiu Europos biudžeto, kuris sumažintų finansavimą ūkininkams, tyrimams ir plėtrai ar regionų plėtrai bei didina jį šalims, priimančioms migrantų“, – pridūrė jis.

Trečiadienį pristatytas biudžeto projektas vertinamas kaip mėginimas suvaldyti tokias ES nares, kaip Vengriją, kurią Briuselis ne kartą kritikavo dėl demokratijos standartų, ir Lenkiją, kuriai gresia precedento neturinčios sankcijos dėl šalyje vykdomos teismų reformos.

Toks mechanizmas leistų Briuseliui „sustabdyti, sumažinti ir apriboti“ ES finansavimą, jei būtų aptikta „teisės viršenybės trūkumų“.

Pasipiktinęs Budapeštas ketvirtadienį pareiškė, kad nepritartų jokiems mėginimams priversti jį laikytis naujų sąlygų norint ir toliau gauti milijardus eurų iš ES fondų.

Komentuodamas siūlomą finansavimo sistemą, Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas pareiškė, kad tokiu atveju ES parama galėtų būti panaudota „šantažuoti“ valstybes nares remiantis „subjektyviais“ kriterijais.

V. Orbanas penktadienį tvirtino, kad 2013 metais Briuselio atliktame tyrime Vengrijos teismų sistema ir teisės viršenybės standartai buvo įvertinti teigiamai.

54 metų politikas balandį buvo išrinktas trečiai iš eilės premjero kadencijai, o jo partija parlamente užsitikrino dviejų trečdalių absoliučią daugumą, artimiausiems ketveriems metams suteikiančią V. Orbanui visišką teisėkūros laisvę.

Anot premjero, žadančio sukurti „senovišką krikščionišką demokratiją, pagrįstą europietiška tradicija“, naujas parlamentas per gegužės 8 dieną vyksiantį pirmą posėdį priims griežtų migraciją ribojančių įstatymų.

Vadinamasis „Sustabdyti Sorosą“ įstatymų paketas bus nukreiptas prieš nevyriausybines organizacijas (NVS), remiamas Vengrijoje gimusio milijardieriaus George'o Soroso, kurį V. Orbanas jau seniai kaltina skatinant migraciją į Europą.

Šios pataisos „ištrauks (G. Soroso) šešėlinę armiją į dienos šviesą“, teigė vyriausybės vadovas.

Atitikmenų Rusijos teisinėje bazėje turintys įstatymai numato naujų mokesčių iš užsienio finansuojamoms NVS, „remiančioms“ neteisėtą migraciją.

Be to, prieglobsčio prašytojus tariamai remiantys užsieniečiai galėtų būti neįleidžiami į šalį, o NVO darbuotojai – prie pasienio teritorijų. Taip pat įvairiose organizacijose žadama „patikrinti saugumą“.

Taip pat parlamentui bus vėl pateikta 2016 metais opozicijos atmesta konstitucijos pataisa, kuriai priėmus būtų dar labiau apribota migracija į Vengriją.