Vengrai aktyviai balsavo parlamento rinkimuose
Veng­rai sek­ma­die­nį ak­ty­viai bal­sa­vo Eu­ro­pos ati­džiai ste­bi­muo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se Veng­ri­jo­je, ku­riuo­se per­ga­lę tu­rė­tų vėl iš­ko­vo­ti da­bar­ti­nis ša­lies prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas.

Daugelis balsavimo apylinkių užsidarė 7 val. vakaro vietos (20 val. Lietuvos) laiku, tačiau valstybinė televizija nurodė, kad kai kurie punktai liks atidaryti.

Rinkimų aktyvumas 6.30 val. (19.30 val. Lietuvos laiku) siekė 68,13 proc. – tai devyniais procentais didesnis rodiklis nei per rinkimus 2014 metais.

Dėl neužsidariusių rinkimų apylinkių kol kas neskelbiami preliminarūs balsavimo rezultatai.

Analitikai sako, kad didelis rinkimų aktyvumas, ypač už opoziciją balsuojančiame Budapešte ir kituose didžiuosiuose miestuose, gali padėti gauti balsų ir kitoms partijoms.

V. Orbanas, kuris siekia trečios kadencijos iš eilės ir bendrai ketvirtos kadencijos nuo 1998 metų, per rinkimų kampaniją akcentavo savo griežtą poziciją prieš imigrantus.