Venesuelos opozicijos lyderis skundžiasi policijos spaudimu jo šeimai
Ve­ne­sue­los opo­zi­ci­jos ly­de­ris Jua­nas Guai­do ket­vir­ta­die­nį ap­kal­ti­no pre­zi­den­to Ni­co­las Ma­do­ro yriau­sy­bę pa­siun­tus į jo na­mus gru­pę eli­ti­nių sau­gu­mo pa­jė­gų na­rių ir to­kiu bū­du sie­kus da­ry­ti spau­di­mą jo šei­mai.

Šis žingsnis padidino nuogąstavimus dėl 35 metų Nacionalinio Susirinkimo pirmininko saugumo. J. Guaido praeitą savaitę pasiskelbė Venesuelos laikinuoju prezidentu, mesdamas drąsų iššūkį kairuoliškų pažiūrų lyderiui N. Maduro.

Policijos specialiųjų pajėgų FAES pareigūnai apsilankė J. Guaido namuose ir apklausė jo žmoną Fabianą Rosales, parlamento pirmininkas sakė kalbėdamas Karakaso universitete.

„Šiuo metu diktatūra įsitikinusi, kad mus įbaugins“, – sakė J. Guaido, stovėdamas greta savo sutuoktinės.

Anksčiau Europos Parlamentas nubalsavo pripažinti J. Guaido laikinuoju valstybės vadovu. Šis žingsnis gali sustiprinti jo pastangas priversti socialistą N. Maduro, kuriam vadovaujant naftos turtingos valstybės ekonomiką ištiko krachas, pasitraukti iš valdžios.

Pastaraisiais metais keli opozicijos lyderiai buvo įkalinti, N. Maduro mėginant įveikti augantį pasipriešinimą šioje Lotynų Amerikos šalyje, ypač paaštrėjusį po J. Guaido dramatiško pasiskelbimo valstybės vadovu.

Šis inžinieriaus išsilavinimą turintis veikėjas anksčiau buvo menkai žinomas, bet tapo Venesuelos opozicijos vėliavnešiu tiek gatvėse, tiek socialiniuose tinkluose.

Beveik visiškai ignoruojamas pagrindinių savo šalies žiniasklaidos priemonių J. Guaido išmaniai naudojosi socialiniais tinklais, kad užsitikrintų didesnę visuomenės paramą, tačiau net ir šis kanalas yra vis labiau varžomas. Vyriausybė netgi paskelbė nedviprasmišką draudimą kalbėti apie opozicijos lyderį.

Pastarasis priešinimosi N. Maduro kairiajam režimui pliūpsnis įvyko po savaites trukusių užkulisinių diplomatinių pastangų, įskaitant slaptą J. Guaido susitikimą Vašingtone su JAV pareigūnais. Opozicijos lyderiui pasiskelbus prezidentu, Jungtinės Valstijos jį nedelsdamos pripažino.

Pastaraisiais metais pagrindiniu opozicijos lyderiu laikytas 46 metų Henrique Caprilesas, buvęs kandidatas į prezidentus, sakė, kad opozicijai nebuvo žinoma, jog J. Guaido sausio 23-ąją pasiskelbs šalies vadovu.

„Tai nustebino daug politikos veikėjų, (bet) nesakau, kad tai yra kritika“, – nurodė H. Caprilesas.

Nors ir užsitikrino nemenką tarptautinį palaikymą, J. Guaido siekia, kad N. Maduro patirtų didesnį spaudimą gatvėse, ir paragino šeštadienį surengti daugiau masinių protestų.

Tuo metu Venesuelos Aukščiausiasis Teismas, dominuojamas režimui ištikimų veikėjų, įšaldė opozicijos lyderio aktyvus ir uždraudė jam išvykti iš šalies.