Venesuelos kariai blokuodami humanitarinę pagalbą nutraukė susisiekimą su Kiurasao sala
Ve­ne­sue­los ka­riuo­me­nė an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad vals­ty­bės sie­ną sau­gan­čios pa­jė­gos rea­guo­da­mos į JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po gra­si­ni­mus pe­rė­jo į ka­ri­nę par­eng­tį ir įšal­dė su­si­sie­ki­mą su Ny­der­lan­dams pri­klau­san­čia Kiu­ra­sao sa­la, iš kur pla­nuo­ja­ma tiek­ti ve­ne­sue­lie­čiams hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą.

Laikinuoju prezidentu pasiskelbęs opozicijos lyderis Juanas Guaido pažadėjo „vienu ar kitu būdu“ šeštadienį įvežti iš įvairių vietovių humanitarinės pagalbos siuntas, nepaisant kariuomenės pastangų jų neįsileisti.

Kariuomenės vadai neseniai patvirtino savo ištikimybę prezidentui Nicolas Maduro, D. Trumpui paraginus juos stoti opozicijos pusėn.

„Ginkluotosios pajėgos liks dislokuotos palei sienas ir bus budrios... siekdamos užkirsti kelią bet kokiems teritorinio vientisumo pažeidimams“, – sakė gynybos ministras Vladimiras Padrino.

Aukšto rango vadas Vladimiras Quintero vėliau patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad Karakasas nurodė laikinai nutraukti oro ir jūrų susisiekimą su Kiurasao ir kaimyninėmis Nyderlandų Antilų grupės Arubos ir Bonero salomis.

Maisto ir vaistų tiekimas nuo ekonomikos krizės padarinių kenčiantiems venesueliečiams atsidūrė N. Maduro ir J. Guaido kovos dėl valdžios centre.

Humanitarinės atsargos šiuo metu sandėliuojamos Kolumbijoje, netoli Venesuelos sienos, ir J. Guaido nori įvežti siuntas per Braziliją ir prie Venesuelos krantų esančios Kiurasao salos teritoriją.

Vienas brazilų prezidento atstovas patvirtino, kad jo šalis bendradarbiaudama su JAV siekia pristatyti atsargas Venesuelai, bet pabrėžė, jog venesueliečiams teks patiems atsiimti prekes per sieną.

N. Maduro tvirtina, kad pagalbos planas yra pretekstas JAV invazijai. Jis įsitikinęs, kad krizę Venesueloje sukėlė Vašingtono sankcijos ir „ekonominis karas“.

„Jokio saugaus prieglobsčio“

35 metų Venesuelos parlamento lyderis J. Guaido ragina kariuomenės vadus stoti jo pusėn ir įsileisti į šalį humanitarinę pagalbą.

Jis pažadėjo karininkams amnestiją, jeigu šie liautųsi remti N. Maduro.

Vis dėlto kariuomenės vadovybė viešai tebepalaiko prezidentą – manoma, kad tokia parama leidžia N. Maduro išlaikyti valdžią savo rankose.

„Dar kartą besąlygiškai patvirtiname, kad esame paklusnūs, pavaldūs ir ištikimi“ N. Maduro vyriausybei, pareiškė V. Padrino.

J. Guaido socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė virtinę žinučių, kuriuose vardu kreipdamasis į aukšto rango vadus, vadovaujančius pasienio postams, paragino juos neberemti N. Maduro.

Opozicijos vadovas pavadino prezidentą nelegitimiu, nes rinkimų, per kuriuos pernai buvo perrinktas socialistų lyderis, rezultatai esą buvo suklastoti.

Jungtinės Valstijos ir dar maždaug 50 valstybių pripažino J. Guaido laikinuoju Venesuelos prezidentu.

D. Trumpas neatmeta galimybės, kad JAV gali imtis karinių veiksmų Venesueloje. Pirmadienį jis padidino spaudimą perspėjęs Venesuelos kariuomenę.

Pasak jo, jei kariai ir toliau rems N. Maduro, „nerasite jokio saugaus prieglobsčio, jokios (galimybės) lengvai pasitraukti, jokios išeities. Prarasite viską.“

V. Padrino nesureikšmino D. Trumpo grasinimo ir pavadino JAV prezidentą „arogantišku“.

Jei užsienio galybės mėgins jėga suformuoti naująją vyriausybę, joms tai gali pavykti tik „per mūsų lavonus“, teigė gynybos ministras.

Tuo metu Venesuelos karo atašė prie Jungtinių Tautų pavaduotojas antradienį paskelbė, kad stoja J. Guaido pusėn.

„Pareiškiu, kad esu visiškai nepaklusnus neteisėtai sudarytai pono Nicolas Maduro vyriausybei“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė pulkininkas Pedro Jose Chirinosas.

Nuo sausio 23 dienos, kai J. Guaido pasiskelbė laikinuoju prezidentu, jam išreiškė paramą vienas kariuomenės pulkininkas ir aviacijos pajėgų generolas, tačiau nė vienas iš jų nevadovauja jokiems daliniams; taip pat jį remia aviacijos pajėgų dimisijos generolas majoras ir keli žemesnio rango karininkai.