Venesuelos generalinis prokuroras siekia uždrausti opozicijos lyderiui išvykti iš šalies
Ve­ne­sue­los ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras an­tra­die­nį pa­pra­šė Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo užd­raus­ti lai­ki­nuo­ju ša­lies va­do­vu pa­sis­kel­bu­siam opo­zi­ci­jos ly­de­riui Jua­nui Guai­do iš­vyk­ti į už­sie­nį ir taip pat sie­kė nu­ro­dy­mo įšal­dy­ti jo tur­tą.

Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai Vašingtonas paskelbė perdavęs J. Guaido Venesuelos bankų sąskaitų JAV kontrolę, kad prezidentas Nicolas Maduro negalėtų jų pasisavinti, jei pasitrauktų iš valdžios.

J. Guaido pirmadienį pareiškė perimantis Venesuelos aktyvų užsienyje kontrolę, kad N. Maduro „neištuštintų iždo“.

Generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas Aukščiausiajam Teismui sakė atėjęs „prašyti prevencinių priemonių“ prieš J. Guaido, kad jis neišvyktų iš šalies ir neperkeltų aktyvų.

Režimui lojalus T. W. Saabas sakė, kad priemonės yra dalis tyrimo dėl Nacionalinės Asamblėjos, kurį atlikti praėjusią savaitę nurodė teismas.

Tai buvo atsakas į parlamento sprendimą oficialiai paskelbti N. Maduro uzurpatoriumi dėl jo perrinkimo pernai gegužę per opozicijos boikotuotus rinkimus, kurie užsienyje buvo vadinami apgaulingais.

J. Guaido pareiškė nenustebęs dėl šių priemonių ir pavadino jas virtinės grasinimų jam ir opozicijos kontroliuojamam parlamentui dalimi.

Pirmiausia JAV remiamas J. Guaido su N. Maduro ir jo režimu konfliktuoja nuo sausio 23-osios, kai pasiskelbė einančiu šalies prezidento pareigas.

Vašingtonas parėmė jo bandymą nušalinti Venesuelos kariškių remiamą N. Maduro ir pirmadienį įvedė sankcijas Venesuelos valstybinei naftos kompanijai PDVSA, kuri yra pagrindinis šalies pajamų šaltinis.