Venesueloje per susirėmimą su saugumo pajėgomis žuvo moteris
Ve­ne­sue­los ir Bra­zi­li­jos pa­sie­ny­je per su­si­rė­mi­mą su sau­gu­mo pa­jė­go­mis žu­vo vie­na mo­te­ris ir dar ke­lio­li­ka žmo­nių bu­vo su­žeis­ta, pra­ne­šė Ve­ne­sue­los par­ei­gū­nai.

Gran Sabanos meras Emilio Gonzalezas nurodė, kad penktadienį nušauta moteris yra Zoraida Rodriguez, vietinių indėnų bendruomenės narė.

Ketvirtadienį prezidentas Nicolas Maduro nurodė uždaryti sieną, opozicijai ruošiantis šeštadienį įsivežti humanitarinės pagalbos iš Brazilijos ir dar dviejų kaimyninių šalių.

Pasak E. Gonzalezo, grupė pemonų genties narių susirėmė su Venesuelos nacionalinės gvardijos ir armijos pajėgomis, šioms perkeliant šarvuotąsias mašinas prie Brazilijos sienos.

Kariai šaudė guminėmis kulkomis ir leido ašarines dujas; keletas sužeistų žmonių buvo išvežti gydyti, sakė meras.