Venesueloje per ieškomo piloto suėmimo operaciją žuvo keli žmonės
Ve­ne­sue­lo­je per sraig­tas­par­nio pi­lo­to Os­ca­ro Pe­re­zo, per­nai an­ti­vy­riau­sy­bi­nių pro­tes­tų me­tu į Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą mė­čiu­sio gra­na­tas, su­ėmi­mo ope­ra­ci­ją žu­vo ke­li žmo­nės, tarp jų – du po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Ministerijos pranešime sakoma, kad per operaciją buvo nukauti keli „teroristų kuopelės“ nariai, o dar penki buvo suimti, tačiau nenurodoma, ar tarp suimtųjų ar žuvusiųjų yra ieškomas pilotas.

Anksčiau pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ O. Perezas paviešino vaizdo įrašą, kuriame sakė, kad jis ir jo bendražygiai yra apsupti policijos šaulių kažkokioje vietovėje Karakaso pakraštyje.