Venesuela neįsileidžia humanitarinės pagalbos
Ve­ne­sue­los ka­riš­kiai blo­ka­vo til­tą prie sie­nos su Ko­lum­bi­ja, kad į ša­lį ne­pa­tek­tų hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos kro­vi­niai, rem­da­ma­si Ve­ne­sue­los opo­zi­ci­jos šal­ti­niais tre­čia­die­nį pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Pasienio tiltas tarp Kolumbijos Kukutos miesto ir Venesuelos Urenjos miesto blokuotas autocisterna ir krovinių konteineriu, pranešė šaltiniai.

Pagalbos pristatymą koordinuoja Venesuelos laikinuoju prezidentu pasiskelbęs opozicijos kontroliuojamo parlamento pirmininkas Juanas Guaido.

Anksčiau parlamento atstovai perspėjo, kad humanitarinės pagalbos blokavimas yra „raudona linija“, kurios valdžiai nederėtų peržengti.

Jie jau ragino ginkluotąsias pajėgas pereiti į J. Guaido stovyklą.

Vasario 14 dieną Vašingtone turi įvykti tarptautinė konferencija dėl humanitarinės pagalbos rinkimo Venesuelai.

Tuo metu Venesuelos socialistų prezidentas Nicolas Maduro anksčiau pareiškė: „Venesuela neketina niekieno prašyti išmaldos. Jei jie nori padėti, tegu panaikina blokadą ir atšaukia sankcijas.“