Vėl ne vietoje ir ne laiku: Donaldas Trumpas linksniuojamas dėl rasistinės frazės
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­ma­sis su vie­nu se­na­to­riu­mi Ova­lia­ja­me ka­bi­ne­te, kaip tei­gia­ma šal­ti­niuo­se, ne­pa­gar­biai at­si­lie­pė apie im­ig­ran­tus, at­vyks­tan­čius į Ame­ri­ką iš Af­ri­kos ša­lių ir Hai­čio. Rie­bes­nio žo­džio pa­var­to­ji­mas su­lau­kė ir Jung­ti­nių Tau­tų Vy­riau­sio­jo žmo­gaus tei­sių ko­mi­sa­ro pa­smer­ki­mo.

„Jei tai tiesa, tai yra šokiruojantys ir gėdingi Jungtinių Valstijų prezidento komentarai. Deja, šiuo atveju galimas vienintelis žodis – rasizmas“, – sakė JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovas spaudai Rupertas Colville'is žurnalistams Ženevoje.

Kaip buvo pranešta, ketvirtadienį vykusiame susitikime su įstatymų leidėjais, kuriame buvo svarstoma imigracijos reforma, D. Trumpas piktai paklausė, kodėl Jungtinės Valstijos turėtų įsileisti žmones iš „sušiktų šalių“.

Baltieji rūmai nepaneigė, kad tokie žodžiai buvo ištarti.

Šie D. Trumpo žodžiai sukėlė pasipiktinimo bangą tarp dmeokratų bei respublikonų ir vėl iškėlė klausimų apie prezidento polinkį į rasistinio pobūdžio pasisakymus.

„Negalima numoti ranka ir vadinti „sušiktais“ šalis bei žemynus, kurių visi gyventojai yra nebaltaodžiai ir todėl yra nelaukiami“, – sakė R. Colville'is.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į D.Trumpo žodžius, kad užuot priėmusios žmones iš Afrikos šalių ir Haičio, Jungtinės Valstijos turėtų priimti imigrantus iš tokių valstybių kaip Norvegija, kur didžioji dalis gyventojų yra baltieji.

„Teigiamas komentaras apie Norvegiją dar labiau išryškina tikrąjį požiūrį“, – sakė R. Colvillea'is.

„Kaip ir ankstesni komentarai, juodinantys meksikiečius ir musulmonus, taip ir politinės iniciatyvos, nukreiptos prieš ištisas grupes žmonių dėl jų tautybės ar tikėjimo, taip pat nenoras aiškiai pasmerkti antisemitinius ir rasistinius baltųjų viršenybės šalininkų veiksmus Šarlotsvilyje – visa tai kertasi su visuotinėmis vertybėmis, kurias pasaulis taip uoliai stengiasi ugdyti po Antrojo pasaulinio karo ir Holokausto“, – pažymėjo R. Colville'is.

„Tai nėra tik netinkama leksika. Tokiu būdu plačiau praveriamos durys tamsiausiai žmonijos pusei, uždegama žalia šviesa ir kurstomas rasizmas bei ksenofobija, galintys sutrikdyti ir sugriauti daugelio žmonių gyvenimus „, – sakė jis.

„Tai tikriausiai yra baisiausia ir pavojingiausia tokio pobūdžio komentarų, skelbiamų labai įtakingos politinės figūros, pasekmė“, – pridūrė jis.