Vatikano tyrėjas Niujorke susitiko su lytinių nusikaltimų Čilėje auka
Pra­dė­da­mas ly­ti­nių nu­si­kal­ti­mų Či­lė­je dangs­ty­mo ty­ri­mą, Va­ti­ka­no aukš­to ran­go par­ei­gū­nas šeš­ta­die­nį su­si­ti­ko su ku­ni­go pe­do­fi­lo au­ka, ku­ri par­eiš­kė, kad džiau­gia­si ga­lė­da­ma pa­ga­liau pa­pa­sa­ko­ti sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją.

„Pirmą kartą jaučiu, kad mes esame išklausomi“, – sakė kunigo Fernando Karadimos auka Juanas Carlosas Cruzas žurnalistams Niujorke po maždaug valandą trukusio susitikimo su arkivyskupu Charles'u Scicluna vienoj Manhatano bažnyčių.

„Susitikimas buvo ilgas, emociškai sunkus, bet esu laimingas, kad galėjau kalbėti ponui Ch. Sciclunai; jie elgėsi neįtikėtinai puikiai“, – pažymėjo jis.

Maltos arkivyskupas Ch. Scicluna, nagrinėjęs įvairiausiais bylas, tarp kurių buvo ir Scicluna vadinamosios graviora delicta – kunigų sunkiųjų nusikaltimų bylas, vyks į Čilę tirti vyskupo Juano Barroso elgesio.

Neseniai Čilėje apsilankęs popiežius Pranciškus sulaukė aštrios kritikos, kad gynė vyskupą J. Barrosą ir aukų mestus kaltinimus dėl skandalo dangstymo pavadino šmeižtu.

Dabar Pranciškus paskyrė Ch. Scicluną surinkti faktų apie šio vyskupo veiksmus.

J. Barrosas gynė kunigą F. Karadimą. Charizmatiškam ir politiškai įtakingam F. Karadimai Vatikanas 2011 metais skyrė sankcijas už lytinį nepilnamečių išnaudojimą devintajame ir dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmečiais. Jo aukos Čilės prokurorams liudijo, kad J. Barrosas ir kiti kunigai Boskės bendruomenėje matė, kaip F. Karadima bučiuoja vaikus, ir žinojo apie jo iškrypimus, bet nieko nepadarė.