Vatikano nuncijus Prancūzijai figūruoja tyrime dėl lytinio priekabiavimo
Va­ti­ka­no nu­nci­jus Pra­ncū­zi­jai fi­gū­ruo­ja ty­ri­me dėl ly­ti­nio prie­ka­bia­vi­mo, po to, kai jis bu­vo ap­kal­tin­tas ban­dy­mu iš­ža­gin­ti vie­ną par­ei­gū­ną per ren­gi­nį Par­yžiaus me­ri­jo­je, penk­ta­die­nį pra­ne­šė teis­mi­nis šal­ti­nis.

74 metų Luigi Ventura Paryžiuje dirba nuo 2009 metų.

Jis kaltinamas bandymu sausio 17 dieną išžaginti vieną vyrą Paryžiaus merijoje, kur tuo metu merė Anne Hidalgo sakė naujametinį sveikinimą diplomatams, religiniams lyderiams ir pilietinės visuomenės veikėjams.

Merija sausio 24 dieną pateikė skundą, o kitą dieną buvo pradėtas tyrimas, sakė šaltinis teismų sistemoje.

Pirmasis apie tyrimą ir įtarimus L. Venturai penktadienį pranešė laikraštis „Le Monde“.