Vašingtone nebeliks palestiniečių misijos
JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­tas pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no, kad nu­ro­dė už­da­ry­ti Pa­les­ti­nos iš­va­da­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (PLO) mi­si­ją Va­šing­to­ne, sa­ky­da­mas, kad pa­les­ti­nie­čiai ne­pa­lai­ko tai­kos de­ry­bų su Iz­rae­liu.

„Mes leidome PLO biurui vykdyti operacijas, kurios palaiko tvarios ir visapusės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių tikslą nuo tada, kai 2017 metų lapkritį baigė galioti ankstesnis draudimas“, – pareiškė Valstybės departamento atstovė Heather Nauert.

„Tačiau PLO nesiėmė veiksmų, kad paspartintų tiesioginių ir prasmingų derybų su Izrealiu pradžią“, – priduriama pareiškime.