Varšuvos merė: agresyvaus nacionalizmo pabaiga
Var­šu­vos me­rė užd­rau­dė Len­ki­jos ul­tra­na­cio­na­lis­tų ei­ty­nes, pla­nuo­tas su­reng­ti sek­ma­die­nį, Len­ki­jai mi­nint ne­prik­lau­so­my­bės die­ną.

Sostinės merė Hanna Gronkiewicz-Waltz trečiadienį pareiškė, kad šis jos sprendimas turėtų reikšti „agresyvaus nacionalizmo“, kuriuo pastarąjį dešimtmetį pasižymėjo lapkričio 11-ąją dešiniųjų radikalų organizuojami renginiai, pabaigą.

Antradienį taip pasielgė ir vakarinio Vroclavo miesto valdžia.

Ultranacionalistų eitynės uždraustos pasirodžius ženklų, kad užsienio kraštutinių dešiniųjų radikalų grupės tą dieną planuoja vykti į Lenkiją. Nerimą dėl saugumo kelia ir masiniai policijos pareigūnų protestai.

Šiemet Lenkija švenčia savo nepriklausomybės, kurią atgavo 1918 metais po Pirmojo pasaulinio karo, 100-ąsias metines.