Varšuvoje – trečiasis Centrinės ir Rytų Europos parlamentų atstovų susitikimas
Var­šu­vo­je pra­si­dė­jo tre­čia­sis Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos par­la­men­tų at­sto­vų su­si­ti­ki­mas. Svar­biau­sia su­si­ti­ki­mo te­ma – tarp­par­la­men­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mo ga­li­my­bės Cen­tri­nė­je ir Ry­tų Eu­ro­po­je.

Taip pat daug dėmesio planuojama skirti infrastruktūros plėtrai regione ir jo stiprinimui. Susitikime dalyvauja 26 valstybių atstovai, tame tarpe ir regionui nepriklausančių valstybių, kaip antai Azerbaidžano ar Maltos.

Pirmojoje susitikimo dalyje planuojama aptarti Vidurio – Rytų Europos infrastruktūros klausimus tiek energijos, tiek susisiekimo, tiek prekių bei žmonių transportavimo klausimais. Tuo tarpu antrojoje planuojama skirti dėmesį Europos migracijos politikai bei tarpparlamentiniam regiono bendradarbiavimui.

Susitikime dalyvauja ir Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Susitikimo metu planuojama paminėti ir Lenkijos bei kitų regiono valstybių šimto metų nepriklausomybės jubiliejų.

Pirmojoje susitikimo dalyje pasisakė keturių valstybių atstovai – Vengrijos, Sakartvelo, Baltarusijos ir Lietuvos.

Vengrijos parlamento pirmininkas László Kövéris teigė, kad viena iš didžiausių Centrinės – Rytų Europos problemų yra demografinė krizė ir žmonių bėgimas į Vakarų Europą.

„Tie piliečiai savanoriškai palieka šalį dėl Vakarų, tačiau nepamirškite, kad mes išleidome milijardus eurų jų apmokymui. Atėjo laikas regiono valstybėms, nepriklausomai nuo to, ar jos priklauso Europos Sąjungai, ar ne, pareikalauti atlyginimo už šias ekonomines išlaidas. Mums reikia bendros demografinės bei ekonominės politikos“, – susitikimo metu teigė Vengrijos parlamento pirmininkas.

Gruzijos parlamento pirmininko pavaduotojas Georgijus Volskis savo kalbos metu džiaugėsi sąjungininkais iš Europos ir kalbėjo apie Gruzijos kaip tranzitinės valstybės perspektyvas.

Baltarusija teigė besirūpinanti aplinka, Lietuva – Astravu

Baltarusijos parlamento pirmininko pavaduotojas Boleslavas Pirštukas savo pasisakymo metu iš esmės pasakojo apie tai, kaip sparčiai vystosi Baltarusija ir tai, kaip šiuo metu valstybėje gausu įvairių iniciatyvų.

„Baltarusija galvoja apie tobulėjimą. Mes daug dirbame įvairiose sferose ir norime pagerinti Baltarusijos piliečių gyvenimo kokybę,“ – teigė Boleslavas Pirštukas. Taip pat jis teigė, kad Baltarusija kreipia daug dėmesio aplinkosaugai.

Savo pasisakyme Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis akcentavo ekonominės nepriklausomybės regione svarbą, saugumo klausimus, Moldovos, Ukrainos bei Sakartvelo integraciją į Europos Sąjungą, tokiu būdu joms padedant kovai su Rusijos spaudimu.

„Rusija siekia išlaikyti įtaką, siųsdama melagingas žinias siekia manipuliuoti šių šalių visuomenėmis. Lietuva aiškiai pasisako prieš tokius projektus, kaip „Nord Stream II“, kurie didina priklausomybę nuo vieno tiekėjo“, – teigė Viktoras Pranckietis.

Kalbos metu buvo atkreiptas dėmesys į Būtingės ir SGD terminalus Klaipėdoje bei elektros jungtis su Švedija ir Lenkija. „Tai baigė „Gazprom“ viešpatavimą“, – tvirtino Seimo pirmininkas.

Taip pat, po Baltarusijos atstovo pasisakymų Seimo pirmininkas išreiškė rūpestį dėl Baltarusijoje statomos Astravo elektrinės: „Esame suinteresuoti kaimyninių valstybių parama dėl Baltarusijoje statomos Astravo elektrinės, esančios vos 40 kilometrų nuo Vilniaus“.