Varšuvoje protestavo lenkų ūkininkai
 Var­šu­vos cen­tre de­šim­tys ūki­nin­kų per tre­čia­die­nį su­reng­tą pro­tes­to ak­ci­ją de­gi­no pa­dan­gas ir iš­ver­tė ant ke­lio dau­gy­bę obuo­lių, trik­dy­da­mi eis­mą ry­ti­nio pi­ko me­tu, pra­ne­šė Len­ki­jos vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas.

Vidaus reikalų ministras Joachimas Brudzinskis pasmerkė „chuliganišką“ elgesį ir perspėjo, kad demonstrantai bus patraukti atsakomybėn. Aktyvistai barstė ant kelio obuolius ir degino šiaudus bei padangas sostinėje esančios Zavišos aikštėje, virš kurios kilo tiršti juodi dūmai.

Jie reikalavo garantijų, kad pusė Lenkijos prekybos centruose pardavinėjamos produkcijos būtų gaminama šalies viduje, pranešė visuomeninio radijo naujienų agentūra IAR.

Praėjusį mėnesį iš visos Lenkijos suvažiavę ūkininkai protestavo prie prezidento rūmų Varšuvoje, reikalaudami apriboti maisto importą.

Ūkio ministras Janas Krzysztofas Ardanowskis tuomet pavadino tą protesto akciją „politiniu projektu“ ir pareiškė, kad demonstrantai „nieko neišmano“ apie nacionalinių ir ES institucijų vaidmenį formuojant žemės ūkio politiką.