Varšuva Briuseliui: daugiau nuolaidų nebus
Len­ki­jos vy­riau­sy­bė ne­be­sis­tengs iš­sklai­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos nuo­gąs­ta­vi­mų dėl Var­šu­vos vyk­do­mų prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų ša­lies tei­si­nės sis­te­mos re­for­mų, sek­ma­die­nį par­eiš­kė par­ei­gū­nai. Prem­je­ro Ma­teus­zo Mo­ra­wiec­kio pa­dė­jė­jas Ja­ce­kas Sa­si­nas sa­kė, kad vy­riau­sy­bė jau „i­šeik­vo­jo nuo­lai­das“ ir ti­ki­si, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kys sa­vo gra­si­ni­mų nu­baus­ti Len­ki­ją dėl po­ky­čių, su­tei­kian­čių tei­sin­gu­mo mi­nis­trui ir pre­zi­den­tui vaid­me­nį ski­riant tei­sė­jus.

„Laukiame kitos pusės ėjimo, – J. Sasinas sakė Lenkijos visuomenei televizijai. – Kol kas ten neįžvelgiame tokio noro.“

Europos Komisija sako, kad Lenkijos vykdomos reformos silpnina teismų nepriklausomybę ir kelią pavojų teisinės valstybės principams. Gruodį ji ėmėsi beprecedenčio žingsnio ir inicijavo prieš Lenkiją procedūrą pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį. Šiame straipsnyje numatytas dar niekada nenaudotas Bendrijos procesas, vadinamasis „branduolinis variantas“, leidžiantis įšaldyti šalies teisę balsuoti per ES ministrų susitikimus.

Taip Komisija padidino spaudimą Varšuvai dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos pakeitimų, kurių ėmėsi valdantieji konservatoriai, ir pateikė pasiūlymų, kaip šalis galėtų pagerinti padėtį.

Varšuva ėmėsi modifikuoti ginčijamus pakeitimus, bet tvirtino, kad įgyvendinus kitas ES rekomendacijas būtų susilpnintos reformos, gyvybiškai svarbios Lenkijos vyriausybės politikai. Pasak J. Sasino, valdančioji partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) pažadėjo pertvarkyti teismų sistemą, o Lenkijos žmonės laukia, kada tai bus įvykdyta.

Prezidento Andrzejaus Dudos padėjėjas Krzysztofas Szczerskis savo ruožtu tvirtino, kad teismų pertvarka „atkuria teisingumą“ ir nebus atšaukta.

Europos Komisija teigia, kad veiksmai, kurių iki šiol ėmėsi Lenkija, atsižvelgdama į ES aukščiausiosios vykdomosios valdžios institucijos rekomendacijas, yra toli gražu nepakankami. Europos Parlamentas trečiadienį planuoja aptarti įstatymų viršenybės padėtį Lenkijoje.

Lenkų naujienų agentūra PAP pranešė, kad Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas, prižiūrintis dialogą su Lenkija, planuoja artimiausiomis dienomis apsilankyti Varšuvoje.