Valdžioje iki mirties: Kinija gali panaikinti prezidento kadencijų apribojimus
Val­dan­čio­ji Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­ja pa­siū­lė pa­nai­kin­ti ša­lies pre­zi­den­to ir vi­cep­re­zi­den­to dvie­jų iš ei­lės ka­den­ci­jų li­mi­tą, pra­ne­šė šios ša­lies ofi­cia­lio­ji nau­jie­nų agen­tū­ra „Xin­hua“.

Trumpu pranešimu sekmadienį „Xinhua“ paskelbė, kad partijos Centrinis Komitetas pasiūlė išbraukti iš Konstitucijos frazę, jog Kinijos prezidentas ir viceprezidentas „privalo tarnauti ne daugiau kaip dvi viena po kitos einančias kadencijas“. Smulkiau nieko nepaaiškinta.

Jie ši iniciatyva bus pasiūlyta, regis bus padėtas pamatas partijos lyderiui Xi Jinpingui (Si Dzinpingui) prezidentauti ir po 2023 metų.