Vakarų sąjungininkėms: „Niekada nepasiduokite“
Laiš­ke, ku­rį Miun­che­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams at­siun­tė su­nkiai ser­gan­tis res­pub­li­ko­nų se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas, są­jun­gi­nin­kės ra­gi­na­mos ne­iš­duo­ti ver­ty­bių, ku­rio­mis grin­džia­mas lais­vas pa­sau­lis, ki­taip jis bus tam­sus ir žiau­rus, žmo­nių ir tau­tų li­ki­mai bus try­pia­mi.

J. McCaino laišką perskaitė jo žmona Cindy McCain, savo vyro vardu atsiėmusi ir senatoriui skirtą Ewaldo Von Kleisto apdovanojimą už tarnystę tarptautinei taikai bei nuopelnus malšinant konfliktus.

J. McCainas, daugybę metų buvęs ypač aktyvus užsienio politikos veikėjas, ragino Amerikos sąjungininkes neapleisti vertybių, kurios padėjo laimėti šaltąjį karą. Šis kvietimas Miuncheno konferencijos dalyviams nuskambėjo tokiu metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą išsakė abejones Amerikos pokario aljansų verte.

Savo laiške J. McCainas rašo: „Tikroji priežastis, kodėl atvykstame į Miuncheną, yra mūsų tikėjimas, kad tam tikros vertybės turi valdyti mūsų pasaulį, (...) kad taika ir klestėjimas, kuriuos puoselėjame, priklauso nuo šių vertybių išlikimo ir sėkmės, (...) kad už jas verta kovoti.

Mes atvykstame į Miuncheną, nes norime gyventi pasaulyje, kuriame tiesa nustelbia melą, suverenumas triumfuoja prieš pavergimą, teisingumas – prieš priespaudą, laisvė – prieš tironiją, kur galia transformuojama į teisėtumą, o žmonių ir tautų likimą valdo ne vadovų užgaidos, bet įstatymo viršenybė.

Mes atvykstame į Miuncheną, nes žinome – ir niekada negalime leisti to užmiršti, – kad alternatyvus šioms vertybėms pasaulis yra tamsi ir žiauri vieta, kurioje įstatymai, taisyklės ir teisės nieko nereiškia, o godi ir brutali jėga sutrypia viską. (...) Tai moralinė kova. Dėl vertybių, kurios valdys mūsų pasaulį, esame sąjungininkai. Dėl to stovėjome ir aukojomės vieni už kitus, investavome į mūsų bendrą gynybą – dėl to turime ir toliau tai tęsti.“