V. Orbanas ir M. Salvini vienija jėgas
Veng­ri­jos prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas ir Ita­li­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Mat­teo Sal­vi­ni an­tra­die­nį pri­sta­tė bend­rą an­tii­mig­ra­ci­nę po­zi­ci­ją. Jie ren­gia­si ki­tą­met vyk­sian­tiems Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mams ir me­ta iš­šū­kį opo­nen­tų sto­vyk­lai.

„Šiuo metu Europoje yra dvi stovyklos. Vienai jų vadovauja Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris remia imigraciją. Tuo metu mes norime stabdyti nelegalią imigraciją“, – kalbėjo V. Orbanas per spaudos konferenciją Milane po derybų su M. Salvini.

Italijos vidaus reikalų ministras M. Salvini, taip pat turintis vicepremjero postą, migracijos klausimu palaiko vadinamąjį Višegrado ketvertą – Čekiją, Lenkiją, Austriją ir Vengriją.

M. Salvini ir V. Orbanas derybas surengė po kiek anksčiau įvykusio Italijos ministro pirmininko Giuseppe Conte ir Čekijos vyriausybės vadovo Andrejaus Babišo susitikimo, kuriame taip pat aptarta migracijos tema.

„Ministrų pirmininkų derybose daugiausia dėmesio buvo skirta bendram tikslui – saugesnei ir teisingesnei Europai, kurio reikia siekti... pradedant nuo Europos piliečiams svarbiausių klausimų: kovos su nelegalia imigracija, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, socialinio ir ekonominio stabilumo“, – rašoma išplatintame pranešime.

M. Salvini ne kartą buvo surėmęs ietis su Europos Sąjunga (ES) dėl imigracijos. Jis kaltina Bendriją palikus Italiją vieną tvarkytis su šimtais tūkstančių migrantų, atvykusių į šalį nuo 2013 metų. M. Salvini sulaukė įtakingų Europos ultradešiniųjų stovyklos figūrų, įskaitant Marine Le Pen ir V. Orbaną, palaikymo. Vengrijos premjeras patvirtino Italijos žiniasklaidos pranešimus, kad yra pavadinęs M. Salvini savo didvyriu ir pakeleiviu.

M. Salvini, kraštutinių dešiniųjų „Lygos“ lyderis, žėrė kritikos globalistams, tokiems kaip Vengrijoje gimęs filantropas George‘as Sorosas ir Prancūzijos vadovas E. Macronas. Šis griežtai kritikavo valstybes, atsisakančias bendradarbiauti dėl migracijos. Anot Prancūzijos prezidento, šalys, kurios gauna naudos iš ES, bet ima reikšti savo nacionalinius interesus, kai sprendžiamas migracijos klausimas, turėtų sulaukti sankcijų.

Antradienio susitikimas Milane surengtas po naujausio Italijos konflikto su Briuseliu dėl imigracijos. Dėl šio ginčo dešimtys migrantų daug dienų buvo įstrigę Italijos pakrančių apsaugos tarnybos laive Sicilijos uoste. Galiausiai sekmadienį migrantams buvo leista išlipti iš laivo, kai buvo pasiektas susitarimas dėl jų perkėlimo į kitas šalis.

M. Salvini sakė, kad toliau neleis nevyriausybinių organizacijų laivams su migrantais įplaukti į Italijos uostus, ir paniekinamai atsiliepė apie Sicilijos prokuratūros pradėtą tyrimą jo atžvilgiu dėl neteisėto laisvės atėmimo. „Jie neprivers manęs žengti atgal nors žingsnį“, – ryžtingai kalbėjo ministras.

V. Orbanas žurnalistams sakė, kad jis neįleis migrantų į Vengriją, ir tvirtino, kad pagalba žmonėms turėtų būti suteikiama jų šalyse. „Mums reikia naujos Europos Komisijos, kuri gintų Europos sienas“, – kalbėjo jis.

Migracija yra itin opus klausimas Italijoje. Carlo Cattaneo instituto atliktas tyrimas parodė, kad 70 proc. italų mano, jog imigrantai, atvykę iš ES nepriklausančių valstybių, sudaro beveik keturis kartus didesnį procentą visų šalies gyventojų, nei skelbia ES statistikos tarnyba. Eurostato duomenimis, 2017 metų pradžioje jie sudarė 7 proc. Italijos populiacijos.