Užregistruoti kandidatai į Rusijos prezidento rinkimus
Ru­si­jos cen­tri­nė rin­ki­mų ko­mi­si­ja an­tra­die­nį už­re­gis­tra­vo Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną kan­di­da­tu į Ru­si­jos pre­zi­den­tus.

Kaip pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas, sprendimas buvo vienbalsiai priimtas per Centrinės rinkimų komisijos (CRK) antradienio posėdį.

„Tai precedento neturintis atvejis. Visi kandidatai, pasiekę CRK, perėjo patikrinimą“, – sakė CRK pirmininkė Ela Pamfilova.

V. Putino pažymėjimas buvo išduotas jo patikėtiniui Sergejui Kabyševui.