Užgavėnių karnavalas Naujajame Orleane baigėsi šaudynėmis
Nau­jo­jo Or­lea­no po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ti­ria an­tra­die­nio va­ka­ro iš­puo­lius, kai vos ke­li ki­lo­me­trai nuo anks­čiau tą pa­čią die­ną įvy­ku­sio Už­ga­vė­nių (Mar­di Gras) kar­na­va­lo vie­tos bu­vo nu­šau­ti trys žmo­nės, o dar ke­li bu­vo su­žeis­ti.

Policijos atstovė Ambria Washington sakė, kad keletas įtariamųjų antradienį vakare pradėjo šaudyti į gatvėje buvusius žmones. Ji pridūrė, kad po to nukentėjusieji automobiliu nuvažiavo į netoliese esančią degalinę.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad buvo šaudoma per vakarėlį vienuose namuose.

Minėtoje degalinėje „La Express“ ant raudono sedano „Nissan“ galinės sėdynės matėsi viena žuvusi auka. Degalinė yra 3,2 km nuo tos vietos, kur vyko antradienio karnavalas.

Kitą sunkiai sužeistą vyrą gelbėtojai nuvežė į ligoninę, bet ten jis mirė. Likę trys nukentėjusieji į ligoninę buvo nuvežti privačiais automobiliais.

Nusikaltimo motyvo policija kol kas nežino. Žuvusiųjų ir sužeistųjų vardai ir amžius neskelbiami.

Aplink degalinę stovėjo policijos automobiliai su įjungtais švyturėliais, vieta buvo aptverta geltona policijos juosta. Pareigūnams dirbant šalia susirinko dešimtys žmonių, kurių daugelis vilkėjo Užgavėnių spalvų – geltonus, violetinius ir žalius – drabužius.

Anksčiau antradienį per du incidentus, kai buvo šaudoma netoli tradicinio karnavalo maršruto, buvo sužeisti trys žmonės, o vienas jų vėliau mirė ligoninėje, pranešė Naujojo Orleano policija.

Pirmasis iš šių incidentų įvyko maždaug 15 val. 15 min. vietos laiku. Policijos vyresniojo inspektoriaus pavaduotojas Paulas Noelas sakė, kad vienam vyrui kulka pataikė į galvą ir kad jo būklė buvo kritinė.

Taip buvo pašautas paauglys; jis sužeistas į koją, jo būklė stabili.

Policijos viršininkas Michaelas Harrisonas sakė, kad antras šaudymas įvyko kilus muštynėms Į ligoninę buvo nuvežtas vyras, į kurį pataikė dvi kulkos. Vėliau jis dėl sužalojimų mirė.